บังซาโมโร…เขตปกครองตนเองใหม่ในฟิลิปปินส์

สิงหาคม 54

 • รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้เปิดการเจรจาอย่างลับๆกับกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโร (MILF) โดยมีรัฐบาลมาเลเซียเป็นตัวกลางในการเจรจา

15 ตุลาคม 55

 • กลุ่มติดอาวุธแบ่งแยกดินแดนใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์เจรจาต่อรองเงื่อนไขจนสามารถบรรลุในการมีส่วนร่วมในการก่อตั้งภูมิภาคปกครองตนเอง “บังซาโมโร” กับพื้นที่ 5 จังหวัด 2 เมือง 6 เขตเทศบาล และอีกหลายหมู่บ้านบนเกาะมินดาเนา, ปาลาวัน, ซูลู และมาซิลัน ภาคใต้ของฟิลิปปินส์
 • ข้อตกลงสันติภาพดังกล่าว มีผู้ร่วมลงนาม 3 ฝ่ายคือ นายกรัฐมนตรี นายิบ ราซาค ฝ่ายรัฐบาลฟิลิปปินส์ ประธานาธิบดี อาคีโน และประธานของ MILF และมีสักขีพยานจาก อังกฤษ ญี่ปุ่น ตุรกี ซาอุฯรวมทั้ง องค์การพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ เช่น Center for Humanitarian Dialogue, Asia Foundation และ Muhamadiyah

กรอบข้อตกลงคือ;

 1. ให้ประชาชนในพื้นที่ลงประชามติว่าเห็นด้วยกับการก่อตั้งภูมิภาคปกครองตนเองหรือไม่ รัฐบาลจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญและผ่านสภาผู้แทนราษฎร
 2. MILF จะยุติข้อเรียกร้องเรื่องแบ่งแยกดินแดนโดยเด็ดขาด
 3. MILF จะต้องปลดอาวุธกองกำลัง 12,000 คน ให้หมดเพื่อเปิดทาง
 4. รัฐบาลกลางยังคงมีอำนาจสูงสุดในการกำหนดนโยบายความมั่นคง, การเงิน, การต่างประเทศ, และการบริหารจัดการด้านสิทธิพลเมือง
 5. ทรัพยากรในภูมิภาคดังกล่าวจะแบ่งปันกันระหว่าง 6 รัฐบาลกลางและคณะผู้บริหารท้องถิ่นปกครองตนเองบังซาโมโร
 6. กฎหมายชารีอะฮฺตามหลักการศาสนาอิสลามจะใช้ในการพิจารณาคดีแพ่งเฉพาะชาวมุสลิมเท่านั้น ไม่สามารถนำไปบังคับใช้กับผู้นับถือศาสนาคริสต์ในพื้นที่ ส่วนบทลงโทษในคดีอาญาคงเดิม
 7. ประชาชนใน “บังซาโมโร” ทุกศาสนาจะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ทั้งสิทธิในการนับถือศาสนา การดำเนินชีวิตตามความเชื่อส่วนบุคคลและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งยอมรับซึ่งกันและกัน ในความแตกต่างทางวัฒนธรรม

31 ธันวาคม 59

 • กรอบข้อตกลงสันติภาพจะต้องบรรลุเป้าหมาย

ข้อสังเกต

 1. ชาวคริสต์ในพื้นที่จะยอมรับข้อตกลงดังกล่าวหรือไม่?
 2. กลุ่มติดอาวุธเล็กๆที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนกลุ่มอื่นๆที่ไม่เห็นด้วยกับข้อตกลง จะลุกขึ้นก่อเหตุรุนแรงอีกหรือไม่?
 3. รัฐบาลฟิลิปปินส์จะยอมแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อตกลงได้หรือไม่?
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s