สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทรงเสด็จเยี่ยม ปอเนาะบ้านตาล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยม โรงเรียนประทีปศาสน์ (ปอเนาะบ้านตาล) จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2556 ที่จะถึงนี้ เวลา 9:30 – 11:00 น. จึงขอเชิญ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จฯโดยพร้อมเพรียงกัน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s