ความเคลื่อนไหวการเมืองก่อนถกบีอาร์เอ็นรอบ3 นายกฯคุมดับไฟใต้เอง

ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายประการเกี่ยวกับปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากมีเหตุการณ์ติดป้ายผ้าไม่ยอมรับกระบวนการสันติภาพทั่วพื้นที่ ทั้งยังเป็นช่วงใกล้วันนัดพูดคุยกับแกนนำบีอาร์เอ็นรอบใหม่ และใกล้วาระครบรอบ 9 ปีเหตุการณ์กรือเซะด้วย

prayuth1

          “ทีมข่าวอิศรา” สรุปความเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งมีทั้งที่เกิดขึ้นในส่วนกลางและในพื้นที่ชายแดนใต้มาให้ได้อัพเดทกัน

          24 เม.ย.2556

          – นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เรียกประชุมหน่วยงานความมั่นคงที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อหารือถึงความคืบหน้าสถานการณ์ชายแดนใต้ การทำงานของศูนย์ปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปก.กปต.) และการเตรียมพร้อมกระบวนการพูดคุยสันติภาพในวันที่ 29 เม.ย. ทั้งนี้เป็นการประชุมก่อนนายกรัฐมนตรีเดินทางไปประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ประเทศบรูไน

          – นายกฯยังยืนยันใช้สันติวิธีดับไฟใต้ เน้นช่องทางการสื่อสารพูดคุยกับทุกกลุ่ม ส่วนปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้ทำความเข้าใจกับนายกฯว่าเป็นเพราะฝ่ายตรงข้ามปฏิบัติการในแง่จิตวิทยาการเมือง

          – ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.ศปก.กปต.เสนอขอให้มีที่ตั้งของ ศปก.กปต. แต่ พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เห็นว่ายังไม่จำเป็น

          – พล.ท.ภราดร ยอมรับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนคณะทำงานพูดคุยสันติภาพที่จะเดินทางไปประเทศมาเลเซียวันที่ 29 เม.ย.นี้ โดยเปลี่ยนจากคณะทำงานที่ร่วมพูดคุยเมื่อวันที่ 28 มี.ค. โดยจะให้มีตัวแทนฝ่ายยุติธรรมและที่ปรึกษากลุ่มวาดะห์ของ ร.ต.อ.เฉลิม เข้าร่วมด้วย

          25 เม.ย.2556

          – พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) พร้อมด้วย พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เดินทางลงพ้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

          – ผบ.ทบ.เผยว่าผลประชุมฝ่ายความมั่นคงเมื่อวันที่ 25 เม.ย.คือนายกรัฐมนตรีจะลงมากำกับดูแลงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาภาคใต้เอง ทั้งงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) รวมถึงกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง และทุกสัปดาห์ต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องเหล่านี้ โดยนำกลุ่มปัญหาทั้ง 5 กลุ่มมาดูความคืบหน้าเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเดินหน้าไปอย่างเร่งด่วน

          – ผบ.ทบ.เผยด้วยว่า นายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ดำเนินการกับกลุ่มค้ายาเสพติดและนายทุนธุรกิจผิดกฎหมายที่ชายแดนใต้ทั้งหมดโดยเร็ว

          – ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การกำกับดูแลงานการบริหารเพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดนั้นเป็นของนายกรัฐมนตรีถูกต้องที่สุดแล้ว และที่ผ่านมาก็เป็นเช่นนั้น โดยนายกรัฐมนตรียังเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ กปต.ด้วย

          – นายศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หนึ่งในคณะพูดคุยสันติภาพกับแกนนำบีอาร์เอ็นเมื่อ 28 มี.ค.2556 กล่าวว่า ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอนโยบายเกี่ยวกับการพูดคุยสันติภาพ พร้อมทั้งขอให้รัฐบาลจัดตั้ง “ศูนย์ทรัพยากรสันติภาพ” ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสนับสนุนโครงการพูดคุยสันติภาพ และเป็นที่รวมขององค์ความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารในสถานการณ์ความขัดแย้ง

          – นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ แกนนำกลุ่มวาดะห์ เผยว่า สมาชิกในกลุ่มวาดะห์ทุกคนยินดีสนับสนุนกระบวนการสร้างสันติภาพ หากได้รับเชิญให้ไปร่วมพูดคุยสันติภาพก็จะหารือเพื่อมอบหมายตัวแทนเดินทางไปทันที โดยมีกรอบที่ชัดเจนว่าจะขอเป็นผู้สังเกตการณ์ และขอทำหน้าที่เป็นคนกลางในการให้ความเห็นและทัศนะแก่คู่สนทนาทั้งสองฝ่ายบนเวทีพูดคุยสันติภาพ

          26 เม.ย.2556

          – พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เผยว่า การลงพื้นที่เมื่อวันที่ 25 เม.ย. ได้พูดคุยกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านใน จ.ปัตตานี ทั้งหมด เพื่อให้ทุกคนเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ และได้พูดคุยเรื่องการติดป้ายผ้าคัดค้านการเจรจาสันติภาพของกลุ่มผู้ไม่หวังดี โดยเน้นย้ำว่านายอำเภอและกำนันจะนิ่งเฉยไม่ได้
นอกจากนั้นยังได้มีการหารือกันว่า โครงสร้างปัจจุบันนอกจากมี กอ.รมน.จังหวัด (กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด…) แล้ว ควรตั้งศูนย์ปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศปก.กปต.ระดับอำเภอขึ้นมาด้วย เพื่อให้นายอำเภอได้มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหา ส่วนในระดับตำบลจะจัดให้มีสภาสันติสุขตำบลขึ้นมาเพื่อให้งานเดินได้ ไม่อย่างนั้นแต่ละคนจะไม่มีอะไรรับผิดชอบ โดยทั้งหมดนี้ได้ชี้แจงให้ทุกภาคส่วนรับทราบแล้ว

          – พล.ท.ดิฏฐพร ศศะสมิต โฆษก กอ.รมน. กล่าวถึงการเดินทางลงพื้นที่ของ ผบ.ทบ.เมื่อ 25 เม.ย.ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (รองผอ.รมน.) ว่า ผบ.ทบ.ได้มอบนโยบายให้แก่หน่วยความมั่นคงในพื้นที่ว่า ปัจจุบันมีการแบ่งพื้นที่ชายแดนใต้ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ พื้นที่เสริมสร้างความมั่นคง พื้นที่เร่งรัดการพัฒนา และพื้นที่เสริมสร้างการพัฒนา ดังนั้นการปรับกำลังในพื้นที่โดยใช้ตำรวจ และอาสารักษาดินแดน (อส.) เพิ่มเติม จะต้องจัดกำลังให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่

          – นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ สนับสนุนนายกฯคุมงานดับไฟใต้ด้วยตัวเอง เพราะนายกฯเป็นทั้งประธาน กอ.รมน. และผู้อำนวยการ ศอ.บต.รวมถึงบังคับบัญชาทุกหน่วยงานอยู่แล้ว จึงควรนั่งหัวโต๊ะเรียกประชุมด้วยตัวเองตามโครงสร้างที่มีในกฎหมาย และควรยุบโครงสร้างที่ไม่ได้เป็นไปตามกฎหมาย เช่น ศปก.กปต. เพราะไม่มีความจำเป็น ทำให้เกิดความสับสน

—————————-

ขอบคุณสำนักข่าวอิศรา

Advertisements

About Tangnam News

ศูนย์รวมข่าวมุสลิมจากแหล่งข่าวต่างๆทั่วโลก
This entry was posted in ข่าวภาคใต้, ข่าวในประเทศ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s