ปากีสถานออกกฎหมายห้ามบังคับเปลี่ยนศาสนา


สภาจังหวัดซินด์ฮ์ (Sindh) ของปากีสถาน ออกกฎหมายสั่งห้ามมิให้มีการบังคับผู้ใดให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม ผู้กระทำจะมีความผิดอาญา จำคุกไม่เกิน 5 ปี ส่วนผู้ให้การสนับสนุนจำคุกไม่เกิน 3 ปี

อ้างอิงจากกลุ่มการกุศลของคริสเตียนที่เปิดเผยว่า ในแต่ละปีมีเด็กหญิงอย่างน้อย 1,000 คน ที่ส่วนมากนับถือศาสนาคริสต์ ถูกบังคับให้เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลาม โดยมีการทั้งบังคับด้วยความรุนแรง โน้มน้าวจิตใจ หรือใช้จิตวิทยาในการพูดจนเด็กหญิงเหล่านั้นคล้อยตาม
ภายใต้กฎหมายที่ตราขึ้นใหม่ ผู้ที่ประสงค์จะเปลี่ยนศาสนา จะต้องถูกติดตามดูพฤติกรรมเป็นเวลา 21 วัน เพื่อให้แน่ใจว่า มีความต้องการเปลี่ยนศาสนาอย่างแท้จริง โดยไม่ได้ถูกบังคับ หรือเปลี่ยนตามๆ กันโดยไม่มีเป้าหมายที่แท้จริง หรือถูกชักจูงใจ หรือล่อลวง

นาซีร ซาอีด ผู้อำนวยการ CLAAS-UK แสดงความยินดีกับการออกกฎหมายใหม่ และว่า เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของฝ่ายปกครองรัฐซินด์ฮ์ ในการปกป้องชนส่วนน้อยที่นับถือศาสนาอื่นๆ และถึงแม้กฎหมายจะยังไม่อาจหยุดยั้งสิ่งที่นิยมปฏิบัติกันอยู่ในท้องถิ่น แต่ก็ยังพอจะช่วยลดการเกิดอาชญากรรม และสร้างความมั่นใจให้กับชนกลุ่มน้อยได้บ้าง อีกทั้งตำรวจที่แต่เดิมไม่ค่อยอยากยุ่งเกี่ยวในเรื่องนี้ เนื่องจากเกรงความกดดันจากสังคมมุสลิม ก็จะสามารถอ้างกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ได้

นาซีร ยังได้กล่าวถึงรัฐปันจาบ ว่า น่าจะดำเนินการออกกฎหมายลักษณะนี้ขึ้นมาใช้บังคับ เนื่องจากปันจาบเป็นเมืองที่มีชาวคริสเตียนอาศัยอยู่มากที่สุด

http://www.premierchristianradio.com/News/World/Pakistan-province-bans-forced-conversion-of-Christians-to-Islam?

http://www.premierchristianradio.com

Advertisements

About Tangnam News

ศูนย์รวมข่าวมุสลิมจากแหล่งข่าวต่างๆทั่วโลก
This entry was posted in อื่นๆ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s