รัฐไหนในสหรัฐอเมริกาที่มีมุสลิมอาศัยอยู่มากที่สุด

การค้นหาจำนวนที่แน่นอนของมุสลิมที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย สำนักสำรวจพิว (Pew Research) ระบุว่า สำนักงานสถิติของสหรัฐ ฯ ไม่ได้มีคำถามในเรื่องเกี่ยวกับศาสนา ซึ่งหมายความว่า ไม่มีการเก็บตัวเลขอย่างเป็นทางการของประชากรมุสลิมในอเมริกา

ในปี 2015 สำนักสำรวจพิว ได้ประมาณจำนวนมุสลิมในสหรัฐ ไว้ที่ 3.3 ล้านคน หรือคิดเป็น 1 % ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ แต่จำนวนนี้ค่อนข้างเป็นเรื่องก้าวกระโดดจากผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ภูมิทัศน์ทางด้านศาสนา (Religious Landscape Study) ในปี 2014 ซึ่งยืนยันว่า ชาวอเมริกันที่โตเป็นผู้ใหญ่จำนวน 0.9 % ระบุตัวเองว่า เป็นมุสลิม และพิวยังคาดการณ์ว่า จำนวนนี้จะเพิ่มเป็น 2 เท่า ภายในปี 2050 ซึ่งจะทำให้พลเมืองมุสลิมอเมริกันเพิ่มขึ้นเป็น 8.1 ล้านคน หรือคิดเป็น 2.1 % ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ

รัฐที่มีจำนวนประชากรมุสลิมสูงที่สุดในสหรัฐ ฯ อ้างอิงผลสำรวจปี 2015 ของ The American Values Atlas ได้แก่ 


นิว เจอร์ซี่: ซึ่งสำนักสำรวจพิวระบุว่า มีจำนวนมุสลิมผู้ใหญ่สูงเป็น 3 เท่าของจำนวนเฉลี่ยต่อคน ต่อหัว ทั่วประเทศ

นิวยอร์ก: ในปี 2014 สื่อนิวยอร์กไทมส์ รายงานว่า จำนวนมุสลิมในนิวยอร์ก อยู่ที่ระหว่าง 600,000 – 1 ล้านคน แต่ในปี 2015 ร้อยละ 2 ของประชากรชาวนิวยอร์ก 19,795,791 คน ระบุตัวเองว่าเป็นมุสลิม ซึ่งทำให้นับได้ว่า มุสลิมในนิวยอร์กมีอยู่ประมาณ 395,915 คน

นอร์ธ ดาโกต้า: เป็นอีกรัฐหนึ่งที่มีจำนวนมุสลิมอาศัยอยู่มาก คิดเป็นร้อยละ 2 ของจำนวนประชากรทั้งหมด 756,927 คน หรือเท่ากับประมาณ 15,139 คน

เวอร์จิเนีย: สำนักสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐ ฯ คาดการณ์ว่า จำนวนมุสลิมในรัฐเวอร์จิเนียมีอยู่ 167,660 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 2 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ที่มีอยู่ 8,382,993 คน ในปี 2015

https://mic.com/articles/161063/which-states-have-the-greatest-muslim-populations-in-the-us-you-might-be-surprised#.jYLJrhknP

http://www.mic.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s