ด่วน..ย้ายรองผู้ว่าฯหญิงมุสลิมจากพัทลุงไปนราธิวาส

ผู้สื่อข่าวพิเศษทางนำ

หนังสือคำสั่งโยกย้าย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ๓ รายมีผลตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐

จากคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย ที่ 1126/2559 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงของ นางพาตีเมาะ สะดียามู จากคำสั่งดังกล่าว กลายเป็นสตรีมุสลิมคนแรกของประเทศไทยที่ก้าวขึ้นมาถึงตำแหน่งนี้ ในวัย 51 ปี นับเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องมุสลิมทั้งประเทศ และในระยะเวลาเพียงไม่ถึง3เดือนในวันนี้นางพาตีเมาะ สะดียามู ได้รับการโยกย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าฯเหมือนเดิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือที่จังหวัดนราธิวาสในวันที่ 9 มกราคม 2560 นี้


ประวัติของ นางพาตีเมาะ เกิดเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2508 เป็นคนบ้านปีซัด หมู่ 1 ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา

เริ่มต้นการศึกษาระดับประถมตอนต้น-ตอนปลายที่ ร.ร.วัดลำใหม่ และ ร.ร.พัฒนาวิทยา จ.ยะลา ตามลำดับ ก่อนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย ที่ ร.ร.พัฒนาวิทยา จ.ยะลา และ ร.ร.สาธิต ม.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา

ในระดับปริญญาตรี นางพาตีเมาะยังคงร่ำเรียนอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ เข้าศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ม.อ.) ก่อนจะต่อระดับเสริมดีกรีปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาพัฒนาสังคม) สาขา การจัดการการพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)


เริ่มบรรจุรับราชการ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2536 เป็นนักการข่าวนักบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดระนอง แล้วก็เติบโตสายงานทั้งในสำนักงานจังหวัดยะลา และปัตตานี ก่อนจะเป็น ผอ.สำนักบริหารกลาง (อำนวยการสูง) ศูนย์อำนวยการบริการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ตามด้วยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพัทลุง กระทั่งก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งรองผู้ว่าฯพัทลุง และรองผู้ว่าจังหวัดนราธิวาสในที่สุด

นางพาตีเมาะเป็นข้าราชการที่ประชาชนพร้อมด้วยองค์กรหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รู้จักเป็นอย่างดี 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s