สรุปผลการเจรจา”ฮัจย์”ประจำปี 60 ซาอุดี้ให้โควต้าไทย1.3หมื่น

สรุปผลการเจรจา “ฮัจย์” ประจำปี 2560 กับกระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์ของประเทศซาอุดิอาระเบียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีสาระสำคัญ ดังนี้1. ไทยได้โควตาฮุตยาจเต็มจำนวน 13,000 คน

2. สายการบิน flynas ได้รับมอบหมายจากองค์การการบินพลเรือนซาอุดิอาระเบีย ให้ทำการบินรับ-ส่ง ฮุตยาจไทย 50% และกำหนดการให้ไทยส่งตารางการบินภายในวันที่ 14 มี.ค.60

3. ค่าบริการรถบัสที่มะชาเอร (ตำบลมีนา) เพิ่มอัตราค่าบริการจากเดิม 180 ริยาล เป็น 360 ริยาล

4. ค่าเต้นท์ที่อารอฟะห์ 280 ริยาล จะเป็นเต้นท์เหมือนที่ตำบลมีนา

5. สถานที่ตั้ง สนง.ฮัจย์ และ สนง.แพทย์ ของไทย ต้องย้ายมาตั้งนอกเขตใกล้ฮารอม

6. สัญญาอาหารต้องเข้าในระบบ e-track เต็มรูปแบบ และต้องนำเข้าข้อมูลสัญญาที่พัก อาหาร ภายในวันที่ 24 พ.ค.60

ที่มา : ถิระวัฒน์ (บัสรี่) ท่อทิพย์

Advertisements

About Tangnam News

ศูนย์รวมข่าวมุสลิมจากแหล่งข่าวต่างๆทั่วโลก
This entry was posted in อื่นๆ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s