ปอเนาะบ้านตาลมอบทุนการศึกษา ให้เครือข่ายโรงเรียนทั้งพุธ-มุสลิม ในจังหวัดนครฯหลังมีผู้บริจาคผ่าน 1.2 ล้าน

“ปอเนาะบ้านตาล”โดยดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ มอบทุนการศึกษา ให้เครือข่ายโรงเรียนทั้งพุธ-มุสลิม ในจังหวัดนครฯหลังมีผู้บริจาคผ่าน 1.2 ล้าน

“มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนประทีปศาสน์” จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือ”ปอเนาะบ้านตาล”จัดกิจกรรมมอบทุนช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยเป็นเงินบริจาคจากผู้มีจิตกุศลจำนวน 3 ราย ได้แก่ สหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย (จำนวน 1,000,000.- บาท), คุณธีรพัฒน์ เลิศสิริประภา และเพื่อนๆ (จำนวน 160,000.- บาท), กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยคุณศิริพร สิริสุวพงศ์ (จำนวน 44,000.- บาท) พิธีมอบจัดขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนประทีปศาสน์ ปอเนาะบ้านตาล เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

  • ทั้งนี้ เงินจำนวนทั้งสิ้น 1,204,000.00 บาท แบ่งออกเป็น 602 ทุน ทุนละ 2,000 บาท เป็นการสนับสนุนครอบครัวที่ประสบอุทกภัย ไม่ได้เป็นทุนการศึกษา แต่เนื่องจากผู้บริจาคเห็นผลงาน และมีความไว้วางใจใน “มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนประทีปศาสน์” จึงมีการประสานงานมอบเงินผ่านมูลนิธิ ฯ ซึ่งมูลนิธิ ฯ ไม่มีเครือข่ายที่จะส่งมอบเงินบริจาคที่เป็นการยุติธรรมที่สุด จึงเห็นพ้องกันว่า ควรจะประสานต่อไปยังเครือข่ายโรงเรียน ซึ่งมีข้อมูลครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุทกภัยอยู่แล้ว จึงมอบอำนาจให้เขตการศึกษา เป็นผู้คัดเลือกองค์กรการศึกษาที่อยู่ในเขตจำนวน 10 องค์กร เข้ามารับเงินช่วยเหลือ อาทิ เขตพื้นที่การศึกษา (4 เขต) สมาคมโรงเรียนเอกชน สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เครือข่ายฟัรดูอีน โรงเรียนในสังกัดเขตเทศบาล เป็นต้น  

 

ในโอกาสนี้ ครอบครัวตระกูล “พิศสุวรรณ” 11 ครอบครัว ได้จัดสรรเงินบริจาคจำนวน 11 ทุน ให้แก่โรงเรียนวัดบ้านตาล ซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เพื่อมอบต่อให้แก่ครอบครัวของนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านตาล ที่ประสบอุทกภัยครั้งนี้ด้วย

Advertisements

About Tangnam News

ศูนย์รวมข่าวมุสลิมจากแหล่งข่าวต่างๆทั่วโลก
This entry was posted in อื่นๆ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s