กรรมการกลางฯ สนับสนุนบุคลากร ศึกษาต่อจนจบปริญญาโท เพื่อนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาองค์กร

 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ สำนักงานคณะกรรมการกลาง อิสลามแห่งประเทศไทย ถนนคลองเก้าา แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาฯกอท. ,รองเลขาฯกอท./สนช. ,ที่ปรึกจุฬาราชมนตรี/นายกอบต.ท่าอิฐ ร่วมแสดงความยินดี กับ มหาบัณฑิตสมศักดิ์ ซูโอ๊ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ และ มหาบัณฑิตปราโมทย์ เจริญวงษ์หัวหน้าสำนักงานของกรรมการกลางฯ

เวลา 13.00 น.พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลาม แห่งประเทศไทย ,นายอนุมัติ อาหมัด รองเลขาธิการคณะกรรมการกลาง อิสลามแห่งประเทศไทย/สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือสนช.นายปรีดา เชื้อผู้ดี ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี/ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลางอิสลาม แห่งประเทศไทย/นายกอบต.ท่าอิฐ

ร่วมแสดงความยินดี กับ มหาบัณฑิตสมศักดิ์ ซูโอ๊ะ (คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) ,มหาบัณฑิตปราโมทย์ เจริญวงษ์ (คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำหรับมหาบัณฑิตทั้งสอง ปัจจุบัน ทำงานประจำที่ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลาม แห่งประเทศไทยโดยได้รับการสนับสนุนจรกคณะกรรมการกลางฯให้ศึกษาในระดับปริญญาโทเพื่อนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาองด์กรต่อไป

Advertisements

About Tangnam News

ศูนย์รวมข่าวมุสลิมจากแหล่งข่าวต่างๆทั่วโลก
This entry was posted in อื่นๆ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s