มิตรภาพระหว่างศาสนา ตัวแทนจุฬาราชมนตรีเข้าแสดงความยินดีสมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระดำรัส “เราเป็นครอบครัวเดียวกัน”


มิตรภาพระหว่างศาสนา  ตัวแทนจุฬาราชมนตรีเข้าแสดงความยินดีสมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระดำรัส “เราเป็นครอบครัวเดียวกัน”

สมเด็จพระสังฆราช ประทานวโรกาสให้นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ในฐานะผู้แทนจุฬาราชมนตรี ถวายสาส์นพร้อมแจกันดอกไม้ ในโอกาสที่ทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช


นายประสาน กล่าวภายหลังเฝ้าถวายสักการะว่า ในฐานะผู้แทนจุฬาราชมนตรี และพี่น้องมุสลิมแห่งประเทศไทย ได้มาแสดงความปิติยินดีที่พระองค์ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีงาม โดยพระองค์ทรงมีพระดำรัสว่าเราเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน มีอะไรก็ต้องปรึกษาหารือกัน 


ที่สำคัญ สมเด็จพระสังฆราชทรงตรัสว่า ที่ผ่านมาอาจมีผู้หวังดี ทำให้เราเข้าใจแตกต่างกัน พระองค์จึงทรงย้ำว่าหากเรายังยึดตามหลักคำสอนของแต่ละศาสนา ที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ก็จะไม่เกิดความแตกแยก ทั้งนี้ ตามหลักศาสนาอิสลาม มนุษย์ทุกคนคือครอบครัวเดียวกัน ประเทศไทยมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา ไม่มีการแบ่งแยก ดังนั้น จึงต้องมีความสามัคคีเป็นครอบครัวเดียวกัน
http://www.tnews.co.th/contents/bg/301524

Advertisements

About Tangnam News

ศูนย์รวมข่าวมุสลิมจากแหล่งข่าวต่างๆทั่วโลก
This entry was posted in อื่นๆ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s