แนะนำมหาวิทยาลัยเก่าแก่ของโลก”อัล-อัซฮัร”กรุงไคโรประเทศอิยิปต์


         หลังจากที่ราชวงษ์ฟาฏีมีย์ได้สร้างกรุงไคโรขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประมาณปี ฮ.ศ. 385/ค.ศ. 969 จึงได้ก่อสร้างมัสยิดขึ้นมาหลังหนึ่ง ชื่อว่า ญามิอ์ อัล-กอฮิเราะห์ เมื่อวันที่ 4 รอมฎอม ฮ.ศ. 359 ใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปี และได้เปิดทำการละหมาดวันศุกร์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 รอมฎอม ฮ.ศ. 371 ต่อมาได้เปิดทำการสอนศาสนาตามมัซฮับชีอะห์เรื่อยมาจนกระทั่งก่อเกิดนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญฟิกฮ์สายชีอะห์ถึง 35 ท่าน แล้วได้แพร่ขยายไปทั่วประเทศอียิปต์ จนกระทั่งประมาณปี ฮ.ศ. 565 ซ่อลาฮุดดีน อัล-อัยยูบีย์(صلاح الدين الأيوبي) ซึ่งเป็นซุนนีย์ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองของอียิปต์จากชีอะห์มาเป็นสายอะห์ลิสซุนนะห์ วั้ลญะมาอะห์ พร้อมกันได้สั่งปิดมัสยิดอัล-กอฮิเราะห์ (อัล-อัซฮัร) ไม่ให้มีการเรียนการสอน การละหมาดวันศุกร์ ไม่ให้มีการปลุกระดมขึ้นคุตบะห์ในมัสยิดแห่งนี้ หลังจากได้สั่งปิดมัสยิดอัล-กอฺฮิเราะห์ (อัล-อัซฮัร) แล้ว


        ท่านซ่อลาฮุดดีนได้ริเริ่มให้สร้างโรงเรียนขึ้นมาหลังหนึ่งชื่อว่า โรงเรียนอันนาซีรียะห์ สอนเฉพาะภาควิชาสายมัซฮับชาฟีอีอย่างเดียว และสร้างโรงเรียนขึ้นอีกหลังหนึ่งสอนเฉพาะภาควิชาสายมัศฮับฮัมบาลี โดยตั้งชื่อว่า โรงเรียนอัล-กอมฮียะห์ ตั้งอยู่ที่เมืองฟุตตอซ เคียงข้างมัสยิดอัมร์ อิบนุอาศمسجد عمرو بن العاص (القاهرة)) ซึ่งเป็นมัสยิดหลังแรกที่สร้างขึ้นในประเทศอียิปต์ โดยสอนที่นั่นจนกระทั่งก่อเกิดนักวิชาการถึง 25 ท่าน จึงย้ายมาสอนที่มัสยิดอัล-กอฮิเราะห์ ต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “มัสยิดอัล-อัซฮัร” (ซึ่งเคยถูกปิดมาเป็นเวลายาวนาน) โดยยกเลิกการเรียนการสอนและพิธีการทางศาสนาสายมัซฮับชีอะห์ เปลี่ยนมาเป็นสายมัซฮับอะห์ลิสซุนนะห์ วั้ลญะมาอะห์ ด้วยวิธีการสอนแบบดั้งเดิม คือสอนเป็นนั่งเป็นวงกลมล้อมรอบครูผู้ประสาทวิชาการ โดยไม่มีการสอบข้อเขียน หลังจากสอนจบเล่มแล้วก็เปลี่ยนเล่มอื่น ๆ ใหม่ มีการสร้างอัรรูว๊าก (ห้องที่ต่อเติมจากตัวมัสยิด) เพื่อให้นักเรียนพักอาศัย หรือจะเรียกว่าปอเนาะ ตามคำบ้านเราก็ว่าได้ และได้ปรับปรุงใหม่ จนกระทั่งกลายเป็นการสอนระบบโรงเรียนและระบบมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีมากกว่า 50 คณะ วิทยาเขตอีกทั่วประเทศและต่างประเทศอีกหลายประเทศ


            อัลอัซฮัรจะยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงต้องต่อสู้อย่างมากมาย ต่อสู้กับฝรั่งเศส อังกฤษ ตุรกี ที่เข้ามายึดครองอียิปต์และพยายามทำลายอิสลาม เผาตำราอิสลาม จับอุละมาอ์(นักปราชญ์มุสลิม)ขังคุก เชคของอัล-อัซฮัรที่เป็นหัวหน้าต้องต่อสู้กับฝรั่งเศษอย่างโชกโชนเกือบเอาชีวิตไม่รอด นอกจากการต่อสู้กับต่างชาติแล้ว ยังต้องต่อสู้กับรัฐบาลที่พยายามจะให้อัล-อัซฮัรทำตามที่รัฐบาลต้องการ โดยเฉพาะประธานาธิบดีนาซเซอร์ที่นิยมลัทธิสังคมนิยม พยายามเอาระบบสังคมนิยมนี้มาสอนที่อัซฮัร แต่. ทางอัซฮัรไม่ยินยอมจึงถูกยึดเอาทรัพย์สินวากัฟของอัล-อัซฮัรไปเสียหมด อุลามาอ์มากมายถูกฆ่าตาย บ้างต้องติดคุกติดตาราง เชคของอ้ซฮัรหลายท่านต้องจำลาออกจากตำหลาย บ้างก็ถูกปลดออก แต่อัซฮัรก็ยังคงอยู่ได้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ มีนักศึกษาที่มาศึกษาที่อัลฮัรฮัรถึง 106 ประเทศ มีทุนการศึกษาให้เกือบทุกประเทศ ประเทศไทยของเราได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัรปีละ 80 ทุน ทั้งนี้ยังไม่รวมหน่อยงานอื่นอีกหลายหน่อวยงานเช่น มัจลิสอัล-อะอ์ลา ลิชชุอูน อัลอิสลามียะหฺ และองค์กรอื่นๆอีก 


ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยลัยอัล-อัซฮัร

         สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร ก็สามารถไปศึกษาต่อได้ด้วยทุนของตนเอง และอีกช่องทางโดยการศึกษาผ่านระบบการสอนทางไกลโดยไม่ต้องไปเรียนที่อียิปต์ ซึ่งเราจะนำเสนอรายละเอียดในโอกาสต่อไป

หน่วยงานบริหารของอัล-อัซฮัร อัชชะรีฟ


เชคอะห์ ต็อยยิบ อิหม่านอักบัร อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร

مشيخة الأزهر สำนักงานเชคอัล-อัซฮัร (อัลอัซฮัรมีอีหม่ามอักบัร เชคอัลอัซฮัร เป็นผู้บริหารสูงสุ


เชคอับบาส ชูมาน วะกีลุ้ลอัซฮัร

وكيل الأزهر ผู้สำเร็จหน้าที่แทนเชคอัลอัซฮัร 

หน่วยงานของมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรมีดังนี้

مجلس الأعلى للأزهر สภามหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร

رئيس جامعة الأزهر อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร

ادارة الأزهر สำนักงานใหญ่ของอัล-อัซฮัร

هيئة كبار العلماء องค์กรอุลามาอ์อาวุโส

كليات الأزهر คณะต่างๆของมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร

مجمع البحوث الاسلامية สภาวิจัยเชิงอิสลาม

مدير عام لشئون الطلاب الوفدين ผู้อำนวยการนักศึกษานานาชาติ

رئيس قسم المنحة แผนกทุนการศึกษา

لجنة الفتوى للأزهر คณะกรรมการฟัตวา

رئيس قسم الاسكان แผนกหอพักนักศึกษา

قطاع المعاهد الأزهرية แผนกวิทยาลัยอัล-อัซฮัร

معهد البعوث الاسلامية วิทยาลัยนานาชาติ

مدينة البعوث الاسلامية หอพักนานาชาติ

مستشفى الأزهر โรงพยาบาล อัลอัซฮัร

مركز الازهر لتعليم اللغة العربية ศูนย์ภาษาสำหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่ชาวอาหรับ

และหน่วยงานอื่นๆ อีกมากมาย


ข้อมูลจาก

Advertisements

About Tangnam News

ศูนย์รวมข่าวมุสลิมจากแหล่งข่าวต่างๆทั่วโลก
This entry was posted in อื่นๆ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s