ปอเนาะบ้านตาลจัดพิธีมอบใบประกาศให้นักเรียนจบ ม.3 และม.6 กว่า 450 คน

วันที่ 4 มีนาคม 2560 

โรงเรียนประทีปศาสต์หรือปอเนาะบ้านตาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่จบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนกว่า 450 คน โดยมี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ  เป็นประธานในพิธี 


“วันนี้ถือเป็นวันที่เยาวชน 450 คน และชาวปอเนาะบ้านตาลกว่า 2,000 ชีวิต  มีความสุขอีกครั้งหนึ่งโดยได้จัดไห้มีการเฉลิมฉลอง การรับมอบใบประกาศนียบัตร เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจรวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่จะต้องก้าวสู่การศึกษาในระดับสูงต่อไป ”


“แขกผู้มีเกียรติและคณะครูรวมทั้งผู้ปกครองที่จบการศึกษามาจากสถาบันใดๆก็ตามพวกเราทุกคนจะใส่เสื้อครุยของสถาบันนั้นมาเพื่อเป็นเกียรติในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6”


“นักเรียนทุกคนที่เข้ารับประกาศนีย์บัตรก็จะมีเสื้อ ครุย ใส่กันทุกคน  เราได้เรียนเชิญศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้บริหารของโรงเรียนในเครือข่าย ในจังหวัดภาคใต้ 14 จังหวัด รวมทั้ง นักวิชาการผู้มีความรู้จากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆมาร่วมในพิธีดังกล่าวโดยช่วงเช้าจะมีพิธีทางศาสนาอิสลาม”


เป็นธรรมเนียมปฎิบัติที่ปอเนาะบ้านตาลได้จัดขึ้นในทุกๆปี โดยใช้ชื่อว่า”วันสำเร็จการศึกษา”

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณอดีตเลขาธิการอาเซียนกล่าวในที่สุด 

Advertisements

About Tangnam News

ศูนย์รวมข่าวมุสลิมจากแหล่งข่าวต่างๆทั่วโลก
This entry was posted in อื่นๆ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s