ความสัมพันธ์ซาอุดี้-บรูไน มั่นคง แนบแน่น


ความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรซาอุดี้ อาระเบีย กับ รัฐสุลต่านบรูไน อยู่บนพื้นฐานอันมั่นคง โดยกษัตริย์ซัลมานเสด็จเยือนบรูไน ดาร์ อัล-ซาลาม ( Brunei Dar Al-Salam) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560

กษัตริย์ซัลมาน และ สุลต่านฮัสซานัล โบลเกียฮฺ แห่งบรูไน ร่วมการหารือที่เน้นด้านการสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งระหว่าง 2 ประเทศ และขยายความร่วมมือในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านการค้า และความร่วมมือด้านการลงทุน 


การเยือนครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์นี้ ตรงกับช่วงครบรอบการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต 30 ปีระหว่าง 2 ประเทศ ซึ่งสะท้อนถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ผูกมัดอย่างแน่นแฟ้น ในความเป็นบ้านพี่เมืองน้องอันยั่งยืน

ในการเยือนครั้งนี้ มีการลงนามข้อตกลงระหว่าง 2 ประเทศ ในด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การศึกษา วัฒนธรรม เยาวชน และการกีฬา นอกเหนือจากส่วนที่สำคัญยิ่ง คือ การเสริมความแข็งแกร่งในความร่วมมือ และการประสานงาน ระหว่าง 2 ประเทศ ทั้งในด้านการเมือง การทหาร ด้านความมั่นคง และกิจการศาสนา

ในปี 1995 ราชอาณาจักรซาอุ ฯ สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในระดับอุปทูต กับบรูไน จนในปี 2001 มีการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตซาอุ ฯ คนแรกมาประจำสถานทูต โดยมีการลงนามข้อตกลงร่วมกันเมื่อเดือนกรกฎาคม 2001 ข้อตกลงฉบับนี้เป็นความร่วมมือในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการลงทุนร่วมกัน อาทิ ในด้านอุตสาหกรรม ปิโตรเลียม แร่โลหะ เปโตรเคมี การเกษตร ปศุสัตว์ และโครงการด้านสุขภาพ รวมทั้งด้านวัฒนธรรม เยาวชน และการกีฬาด้วย การลง นามให้สัตยาบันในการพัฒนาความร่วมมือของรัฐบาล 2 ประเทศ มีขึ้นในปี 2007

https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2017/03/04/Saudi-Bruneian-ties-solid-and-distinguished-as-King-Salman-concludes-visit.html

http://www.english.alarabiya.net

Advertisements

About Tangnam News

ศูนย์รวมข่าวมุสลิมจากแหล่งข่าวต่างๆทั่วโลก
This entry was posted in อื่นๆ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s