มุฟตีใหญ่อิยิปต์Grand Mufti เยี่ยมสมเด็จพระสังฆราช


วันเสาร์ ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น.เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ ดร.เชาว์กี อิบราฮีม อับเดลการีม โมซา อัลแลม มุฟตีใหญ่หรือผู้ตัดสินชี้ขาดสูงสุดทางศาสนาอิสลาม (Grand Mufti) สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ซึ่งเดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ เฝ้า ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามโอกาสนี้ ได้มีพระปฏิสันถารกับผู้นำทางศาสนา ความสำคัญตอนหนึ่ง ว่า 


“พระพุทธศาสนาสอนให้ทุกชีวิตมีความเอื้อเฟื้อ มีเมตตาต่อกัน ไม่ได้จำกัดว่ามนุษย์นั้นจะเป็นชนชาติหรือศาสนาใด สังคมไทยอยู่ร่วมกันมาได้อย่างเรียบร้อยแม้ในบางชุมชนมีพลเมืองนับถือต่างศาสนา โรงเรียนวัดอย่างเช่นโรงเรียนวัดราชบพิธ ก็มีนักเรียนชาวมุสลิมมาเรียนร่วมอยู่ได้อย่างไม่มีปัญหาใดๆ ความเมตตาต่อกันจึงเป็นหลักธรรมสากล”


ผู้ตัดสินชี้ขาดสูงสุดทางศาสนาอิสลาม ได้กราบทูลสนองพระกระแสหลายครั้ง ว่า


“ศาสนาอิสลามก็เช่นกัน พระเป็นเจ้าทรงสอนให้มนุษย์ทำความรู้จักกัน และเมตตาต่อกัน ถ้าศาสนิกชนของแต่ละศาสนา ยึดมั่นในหลักธรรมที่ถูกต้องแท้จริงของศาสนา สันติสุขย่อมบังเกิด สังคมย่อมจะดีขึ้นอย่างแน่นอน”

CR.อัยยุพ อิลาชาญ

Advertisements

About Tangnam News

ศูนย์รวมข่าวมุสลิมจากแหล่งข่าวต่างๆทั่วโลก
This entry was posted in อื่นๆ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s