อุละมะอฺซาอุ ฯ ฟัตวาให้สตรีดำเนินการด้านเอกสารการ    สมรสได้

เจดดะฮ์ – ชี้ค Abdullah Al-Manea สมาชิกสภาอุละมะอฺอาวุโส แห่งราชอาณาจักรซาอุดี้อาระเบีย ออกฟัตวาให้ผู้หญิงสามารถทำหน้าที่ดำเนินการด้านเอกสารการสมรสได้ โดยว่า พื้นฐานของงานนี้เป็นการออกเอกสารเกี่ยวกับสัญญาการสมรส ซึ่งจะต้องผ่านการอนุมัติจากกระทรวงยุติธรรมอีกขั้นตอนหนึ่ง ดังนั้น จึงไม่มีข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคสำหรับผู้หญิง


สตรีที่ยื่นขอหนังสือสำคัญเพื่อรับรองการทำหน้าที่ออกเอกสารการสมรส จะต้องมีความประพฤติดี ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม ต้องมีหนังสือแนะนำตัวจากอุละมะอฺด้านอิสลาม 2 คน และต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี 


นี่ไม่ใช่ครั้งแรก ที่ชี้ค Abdullah ออกฟัตวาที่ให้คุณแก่บรรดาสตรี เมื่อเดือนกันยายน 2516 เขาเคยกล่าวว่า สตรีสามารถเป็นผู้ปกครองดูแลตัวเอง และมีสิทธิตามกฎหมายในการจัดการกิจการต่างๆ ยกเว้นเมื่อแต่งงานแล้ว 


นักกฎหมาย Nojoud Qasim กล่าวว่า ไม่มีอุปสรรคทางกฎหมายหากผู้หญิงจะทำหน้าที่จัดการด้านเอกสารสมรส และว่า ยังมีผู้หญิงซาอุ ฯ อีกจำนวนมาก ที่ต้องการประกอบอาชีพด้วยตัวเอง หากมีการเปิดโอกาสให้แก่พวกเธอ

http://www.arabnews.com/node/1077831/saudi-arabia

http://www.arabnews.com

Advertisements

About Tangnam News

ศูนย์รวมข่าวมุสลิมจากแหล่งข่าวต่างๆทั่วโลก
This entry was posted in อื่นๆ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s