ซาอุ ฯ เล็งสร้างสถาบันวิทยาการอิสลามในอาเจะ


บันดา อาเจะ – สำนักข่าวทางการอันตารา ของอินโดนีเซีย รายงานว่า รัฐบาลซาอุ ฯ จะออกเงินสร้างสถาบันวิทยาการอิสลามและภาษาอาหรับ ในเขตปกครองตนเองอาเจะ (LIPIA) โดยดำเนินการผ่านมหาวิทยาลัยอิหม่ามมุฮัมมัด บิน สอุด แห่งริยาด


เชค สุลัยมาน บิน อับดุลเลาะฮ์ อะบาคาอิล อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิหม่าม มุฮัมมัด ฯ ระบุว่า สถาบันที่จะสร้างขึ้นดำเนินการในการสนับสนุนด้านการเรียน การสอน วิทยาการอิสลามในอาเจะ และคาดหวังว่า ฝ่ายบริหารท้องถิ่นจะช่วยส่งเสริมการสร้างสถาบันนี้ ซึ่งคาดหวังว่า จะเป็นสถาบันที่ผลิตมุสลิมรุ่นใหม่ที่ผ่านการอบรม และได้รับการเรียนรู้วิทยาการด้านอิสลามและภาษาอาหรับ เพื่อนำมาถ่ายทอดให้กับประชาชนชาวอาเจะ และจะมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมต่อไป


ปัจจุบัน LIPIA Aceh มีนักศึกษา 194 คน ก่อตั้งขึ้นในปี 2007 หรือฮิจเราะฮ์ศักราช 1428 อยู่ภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอิหม่ามมุฮัมมัด บิน สอุด กรุงริยาด โดยมีโครงการจะสร้างอาคารวิทยาเขตตั้งแต่เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา

http://www.bernama.com/bernama/v8/wn/newsworld.php?id=1347079

http://www.bernama.com

Advertisements

About Tangnam News

ศูนย์รวมข่าวมุสลิมจากแหล่งข่าวต่างๆทั่วโลก
This entry was posted in อื่นๆ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s