คณะผู้แสวงบุญชาวไทยและมุสลิม ร้องถึงกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องเสียเงินเพิ่ม รวมจำนวนนับ 100 ล้านบาท ในการเดินทางไปแสวงบุญในพิธี “ฮัจย์”ประจำปี 2560 ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย 


23 พฤษภาคม 2017 พิธีแสวงบุญพิธี”ฮัจย์” ที่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ไปจนถึงต้นเดือน สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งจะมีชาวไทยมุสลิมนับหมื่นคนจากประเทศไทย เดินทางไปแสวงบุญกันในปีน้ี

มีปัญหาการเดินทางที่ไม่ได้รับการอำนวยความสะดวก ซึ่งไม่ได้รับความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องเที่ยวบิน จึงอยากขอร้องไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องเข้าแก้ปัญหา เชิญผู้นำคณะจากคณะผู้แสวงบุญฮัจย์ไทย เจ้าหน้าที่จากสายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เข้าร่วมปรึกษาถึงปัญหา ชี้แจง ทำความเข้าใจ ในกรณีที่ไม่มีความชัดเจนทั้งในเรื่องตารางการบิน รถรับส่ง ที่พักและการจัดบริการอาหาร

ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้ทาง สายการบินไทย เป็นผู้รับผิดชอบในการขนส่งผู้โดยสาร เดินทางไปประกอบพิธี”ฮัจย์”ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย แต่เพียงผู้เดียว

ด้วยเหตุผลที่ว่า ค่าโดยสารที่มีราคาถูกกว่าสายการบิน”ฟลาย นาส”ของซาอุดิอาระเบีย ถึง 8,000 บาท แต่ปัญหากลับเกิดขึ้น เมื่อตารางการบินไม่เป็นที่พอใจของผู้ที่จะเดินทางไปแสวงบุญ


โดยการบินไทยได้จัดเที่ยวบินออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 7 สิงหาคม แต่ผู้แสวงบุญต้องการเดินทางตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม เพราะหากเดินทางตามที่สายการบินไทยกำหนดจะทำให้ต้องใช้เวลาอยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียถึง 35 วัน บางรายเช่าบ้านไว้แล้ว ส่วนเรื่องของตารางการบิน ทางคณะผู้แสวงบุญนั้นต้องการเดินทางไปลงที่สนามบิน”เจดดาห์”และเดินทางขากลับจากสนามบิน”มาดินะห์” แต่ถ้าเป็นไปตามตารางการบินของสายการบินไทยที่ระบุไว้คือ 24 กรกฎาคม ถึง 7 สิงหาคม ก็จะทำให้ผู้แสวงบุญ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกคนละ 50,000 บาท รวมเป็นมูลค่านับ 100 ล้านบาท


จึงเป็นคำถามตามมาว่า ในทุกๆปีที่ผ่านมา รัฐบาลโดยท่าน”นายกรัฐมนตรี”จะให้ความสำคัญและมีนโยบายให้หน่วยงานทั้งของรัฐฯภาคเอกชนและภาคธุรกิจ “ร่วมกันอำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญทั้งที่สายการบินอื่นๆและอีกหลากหลายสายการบินร่วมกันให้บริการและพร้อมอำนวยความสะดวกได้

แต่ครั้งทำไม กรมการปกครองต้องให้ สายการบินไทย “ผูกขาด”แต่เพียงผู้เดียวจึงอยากวอน นายกฯพล.อ.ประยทุธ์ จันทร์โอชา ร่วมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเข้ามาช่วยแก้ไขกับปัญหาพร้อมหาทางออกเพื่อไปสู่ความสะดวกและมั่นใจในการใช้บริการและการเดินทางของคณะผู้เดินทางแสวงบุญพี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกๆคน


ขอบคุณภาพพิธีประกอบข่าว จากสื่อ internet

สำนักข่าวสมาคมตำรวจ รายงาน

Advertisements

About Tangnam News

ศูนย์รวมข่าวมุสลิมจากแหล่งข่าวต่างๆทั่วโลก
This entry was posted in อื่นๆ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s