ติดตั้งตู้เย็น 80 ตู้ในมัสยิดทั่วดูไบเพื่อรองรับอาหารบริจาคเดือนรอมฎอน UAE FOOD BANK

 
ดูไบ – ในเดือนรอมฎอนปีนี้ ประชาชนในดูไบสามารถบริจาคอาหารสำหรับผู้ขัดสน โดยนำมาใส่ไว้ในตู้เย็นรอมฎอน 80 ตู้ ที่ติดตั้งไว้ในมัสยิดต่างๆ ทั่วนครรัฐดูไบ โดยหน่วยงานธนาคารอาหารของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE Food Bank) ร่วมกับฝ่ายปกครองท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการจัดการหลังมีการติดตั้งแล้ว


ธนาคารอาหารของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เริ่มโครงการ “ตู้เย็นรอมฎอน” เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม อันเป็นวันแรกของเดือนรอมฎอน การริเริ่มโครงการ “ตู้เย็นรอมฎอน” ได้รับการประกาศในการเปิดสาขาธนาคารอาหาร ฯ แห่งแรก เมื่อเดือนเมษายน ที่ผ่านมา โดยบริษัทต่างๆ ที่เป็นหุ้นส่วนใน ธนาคารอาหารของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รับเป็นสปอนเซอร์ในตู้เย็นแต่ละใบ และมีการเปิดปฐมฤกษ์ โดยรองประธานาธิบดี และนายกรัฐมนตรี แห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ชี้ค มุฮัมมัด บิน รอชีด อัล มัคทูม ซึ่งเป็นผู้ปกครองนครรัฐดูไบ ในฐานะที่โครงการเป็นส่วนหนึ่งของ “ปีแห่งการให้ – Year of Giving”


คอลิด มุฮัมมัด ชารีฟ อัล อะวาดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การควบคุมสภาพแวดล้อม สุขภาวะ และความปลอดภัย กล่าวว่า มีการฝึกอาสาสมัคร ที่เป็นนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มาลงทะเบียนกับหน่วยงานพัฒนาชุมชน เพื่อให้เป็นผู้ดูแลจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารบริจาค ที่นำมาบรรจุในตู้เย็น มัสยิดละ 1 – 2 คน และยังจัดเจ้าหน้าที่จากแผนกอาหารปลอดภัยของฝ่ายปกครองท้องถิ่น มาดูแลในเรื่องต่างๆ ทั้งอุณหภูมิที่พอเหมาะสำหรับอาหารแต่ละอย่าง และความสะอาดในตู้เย็น


ทั้งนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้บริจาคด้วย ที่จะบริจาคอาหารที่เหมาะสมสำหรับการบริโภค เช่น ไม่บริจาคอาหารดิบ ยกเว้น ผัก ผลไม้ หรืออาหารที่ปรุงแล้วตั้งทิ้งไว้เป็นเวลานาน และปีนี้ นับเป็นปีแรกที่มีการรับบริจาคอาหาร ที่ประชาชนปรุงมาจากบ้านเพื่อบริจาคด้วย แต่ทางโครงการจะไม่รับอาหารที่เหลือจากการรับประทานในถาด แต่หากเป็นอาหารที่ยังคงอยู่ในหม้อ หรือภาชนะก่อนที่จะเสิร์ฟ สามารถบริจาคได้หากถูกเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม

ในส่วนของผู้ขัดสน สามารถมาหยิบอาหารจากตู้เย็นในมัสยิดที่อยู่ใกล้เคียง ในปริมาณที่เพียงพอต่อตนเอง และครอบครัวเท่านั้น โดยต้องไม่เหลือทิ้ง


ฝ่ายปกครองท้องถิ่นนครรัฐดูไบ ดำริจะขยายโครงการดังกล่าวไปยังสวนสาธารณะต่างๆ ทั่วทุกแห่งด้วย


http://gulfnews.com/news/uae/society/80-ramadan-fridges-in-dubai-mosques-1.2034827

Advertisements

About Tangnam News

ศูนย์รวมข่าวมุสลิมจากแหล่งข่าวต่างๆทั่วโลก
This entry was posted in อื่นๆ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s