10 อันดับ โรงเรียนที่ดีที่สุด..ในประเทศไทย คือโรงเรียนนี้นั้นเอง


มิถุนายน 2, 2017

ถ้าพูดถึงเรื่องของการศึกษาสิ่งแรกที่เราต้องคิดถึงก็คือ “โรงเรียน” เเน่นอน ที่ที่จะให้ความรู้ การศึกษา อบรบสั่งสอนลูกๆหลานๆของคุณเป็นอย่างดี ยิ่งถ้าเป็นโรงเรียนมัธยมด้วยแล้ว ยิ่งเป็นที่ชี้เป้นชี้ตายอนาคตของพวกเขาเลยล่ะค่ะ วันนี้เราจะมาบอก 10 อันดับ โรงเรียนที่ดีที่สุดในประเทศไทยกัน!!วัดจากผลสอบ Admission โควตารับตรง โอลิมปิกวิชาการ คะแนนการสอบต่างๆ…มาดูกัน


อันดับ 10 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2452 หรือตั้งแต่ 105 ปีที่แล้ว เรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุด และยังเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดยะลาอีกด้วย โดยเริ่มแรกเปิดสอนแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เท่านั้น ต่อมาได้ขยายโรงเรียนมาเรื่อยๆ เพราะทั้งเด็กเองก็เยอะขึ้น ทำให้ปัจจุบันเปิดรับนักเรียนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เท่านั้น นอกจากนี้ยังเคยได้รางวัลพระราชทานโรงเรียนดีเด่น ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ กรมสามัญศึกษาประจำปี 2522, 2523, 2525, 2529, 2535 และ 2539


อันดับ 9 โรงเรียนเทพศิรินทร์

โรงเรียนชายล้วนที่มีประวัติมายาวนาน ที่ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2428 ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ปัจจุบันนี้โรงเรียนเทพศิรินทร์เป็นโรงเรียนรัฐบาลที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับ 4 ของประเทศ เป็นโรงเรียนชายล้วนที่เก่าแก่อันดับ 5 ของประเทศ ที่สำคัญยังเป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งเดียวในประเทศไทย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเข้ารับการศึกษา คือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 นั่นเอง


อันดับ 8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปทุมวันโรงเรียนนี้ได้ก่อตั้งในปี 2496 ตามดำริของ ฯพณฯ ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้น และกำหนดตั้งเป็นหน่วยสาธิตในแผนกฝึกหัดครูมัธยมของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สังกัดกองเตรียมอุดมศึกษา กรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งนับเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่เรียกชื่อว่า โรงเรียนสาธิต เคยได้รับรางวัลพระราชทานการจัดการศึกษาดีจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 จำนวน 16 ครั้งด้วยกัน 


อันดับ 7 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์)เจ้าพระยาบดิทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

สมุหนายกและแม่ทัพใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในขณะนั้นได้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาจึงอยากจะสร้างโรงเรียนขึ้นมา จนได้สร้างในสมัยเหลนของท่านในปี 2504 ที่ได้บริจาคที่ดินให้กระทรวงศึกษาธิการได้ไปสร้างโรงเรียนนี้ และในปี 2511 กรมสามัญศึกษาได้มอบหมายให้คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในขณะนั้นเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง โรงเรียนนี้มีเกียรติประวัติมากมายโดยเฉพาะรางวัลโรงเรียนดีเด่น กรมสามัญศึกษา พ.ศ. 2515, 2516, 2518 และ 2519


อันดับ 6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

เป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของจังหวัดลำปาง สร้างขึ้นเมื่อประมาณ ปี 2444 หรือกว่า 113 ปีแล้ว ในระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนนี้ได้สร้างชื่อเสียงมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน ที่สำคัญได้รับการดัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนดีเด่นได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ถึง 3 ครั้งด้วยกัน และในปีที่ผ่านมายังได้รับรางวัล the International Sustainable World เหรียญทองแดง ในหัวข้อ The Magic of Leonardite: the Absorbent Agent to Clean Wastewater เป็นตัวแทนโครงงานประเทศไทยเข้าแข่งระดับโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย


 อันดับ 5 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

โรงเรียนที่หลายๆคนคงจะคุ้นชื่อกันดี เริ่มจากในปี พ.ศ.2494 กระทรวงศึกษาธิการมีโครงการจะสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูที่บริเวณระหว่างถนนศรีอยุธยากับซอยรางน้ำ แต่เนื่องจากสถานที่เรียนของนักเรียนมีไม่เพียงพอ กระทรวงศึกษาธิการ จึงโอนโรงเรียนที่กำลังสร้างนี้ให้เป็นโรงเรียนมัธยมของ กรมวิสามัญ จน 4 ปีต่อมาได้ย้ายนักเรียนมาที่โรงเรียนแห่งใหม่และตั้งชื่อว่า โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ที่นี่ยังเคยได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และยังมีนักเรียนอีกหลายคนได้ไปแข่งขันวัดความรู้กับหลายๆประเทศ และได้รางวัลกลับมาด้วย


อันดับ 4 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา

เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาโรงที่ 3 ของจังหวัดสงขลา ในระยะต้นเปิดรับเฉพาะนักเรียนชาย จึงเรียกกันติดปากว่า โรงเรียนมัธยมชาย หรือ มอชาย มีชื่อย่อที่ใช้เรียกกันทั่วไปว่า มชญ. ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงการรับนักเรียนจากชายล้วนเป็นสหศึกษา โดยยุบรวมกับโรงเรียนสตรีหาดใหญ่ “สมบูรณ์กุลกันยา” ในปี พ.ศ. 2509 โรงเรียนนี้สร้างเกียรติประวัติไว้เยอะมาก ทั้งเด็กไปสอบแข่งขัน สอบได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ของประเทศ จึงไม่แปลกที่จะได้รางวัลนี้ไปครอง


อันดับ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของประเทศไทย เปิดสอนเฉพาะนักเรียนชายในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปัจจุบันมีอายุ 133 ปี ก่อตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ปัจจุบันมีถึง 11 สาขาด้วยกัน และยังคงรับแต่นักเรียนชายอยู่เช่นเดิม โดยมีศิษย์เก่าเกียรติยศ มากกว่า 20 ท่าน ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนจนถึงทุกวันนี้


อันดับ 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

คงไม่มีไม่รู้จักโรงเรียนนี้ ก็แหมกว่าจะสอบเข้าได้มันลำบากยากเย็นซะจริ๊ง แต่หลายคนคงไม่รู้ว่าที่นี่อยู่ในความดูแลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเดิมใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เพื่อเป็นการเตรียมนักเรียนแผนกต่างๆ ไว้สำหรับเข้าศึกษาในคณะต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ เรื่องความเก่ง หรือความมีชื่อเสียงของศิษย์เก่ายิ่งไม่ต้องพูดถึง เพราะทั้งคะแนน ทั้งรางวัล ที่ได้ก็การันตีทุกอย่างได้แล้ว


อันดับ 1 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมที่นี่ถึงได้อันดับ 1 ก็เพราะเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย ที่ตั้งขึ้นเพื่อสร้างนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และเป็นโรงเรียนที่มีเครือข่ายกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำในประเทศอื่น ๆ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีการใช้ระบบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนเอง โดยปรกติมีอัตราการรับเข้าประมาณ 1.5% (240 คนจากนักเรียนที่สมัครแต่ละปีประมาณ 20,000 คน) โดยนักเรียนทุกคนได้รับทุนการศึกษาเต็มตลอดระยะเวลาที่เรียนอยู่ในโรงเรียน ทำให้นักเรียนของที่นี่เต็มไปด้วยคุณภาพล้วนๆ

ขอบคุณ toptenthailand.com เรียบเรียงโดย หัวเกรียน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s