สันติชนเลือกตั้งประธานสหกรณ์ คนใหม่ ประเสริฐ มัสซารี ผู้ก่อตั้ง Comeback

สันติชนเลือกตั้งประธานสหกรณ์คนใหม่ 


สหกรณ์อิสลามสันติชนจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกเพื่อรายงานกิจการสหกรณ์ปี 2559 รายงานสถานะการเงินและแบ่งกำไรเงินปันผล 4 เปอร์เซ็นต์ จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ ทุนสวัสดิการสมาชิก อนุมัติยอดจ่ายซะกาตและพิจารณาแผนงานและงบประมาณสหกรณ์ปี 2561 รายงานโดยนายมนตรี มุขตารี ประธานสหกรณ์ 


หลังจากนั้นที่ประชุมได้เลือกประธานสหกรณ์คนใหม่แทนคนเดิมที่หมดวาระ ที่ประชุมใหญ่ได้เสนอนายประเสริฐ มัสซารี กลับเข้ามาเป็นประธานสหกรณ์อีกครั้งโดยไม่มีคู่แข่ง แล้วเลือกกรรมการอีก 4 คน คือ นายอดุลย์ ปู่ทอง นายสมเกียรติ เจ๊ะสมัน นายประเสริฐ วงษ์สันต์ นางมาลี บุญชม เลือกตั้งผู้ตรวจกิจการสหกรณ์ 2 คน 


ในงานมีการมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 20 ทุน ทุนละ 2,500 บาท สมาชิกผู้โชคดีที่เข้าประชุมได้รับรางวัลรวม 17 รางวัลได้แก่ ทีวีจอแบน 32 นิ้ว หม้อทอดไร้มัน เตาแก๊สอินฟาเรด หม้ออบความร้อน เตาปิ้งย่าง กาต้มน้ำไฟฟ้า และแก้วน้ำ อินทผลัม แจกให้สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม ในช่วงบ่าย 13.45 น.ประธานสหกรณ์คนใหม่เชิญคณะกรรมการชุดใหม่รวม 11 คนประชุมทันทีเพื่อเลือกตั้งที่ปรึกษาและเลือกประธานสินเชื่อ ประธานการศึกษาและประชาสัมพันธ์ และประธานสวัสดิการสมาชิก


นายมนตรี มุขตารี อดีตประธานสหกรณ์อิสลามสันติชน เปิดเผยว่า สหกรณ์อิสลามสันติชน องค์กรของอิสลามที่ได้รับการจัดอันดับการดำเนินงานและการบริหารจัดการ ปี2559 ระดับ “ดีมาก” จากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2


ทั้งนี้ ในปี 2559 สหกรณ์อิสลามสันติชน มีรายได้รวมทั้งสิ้น 7,763,266.21 บาท มีค่าใช้จ่าย 1,217,686.23 คงเหลือกำไรสุทธิ 6,545,579.98 บาท

Advertisements

About Tangnam News

ศูนย์รวมข่าวมุสลิมจากแหล่งข่าวต่างๆทั่วโลก
This entry was posted in อื่นๆ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s