นายกฯกัมพูชา จัดเลี้ยงละศีลอดมุสลิมทั่วประเทศกว่า 5,000 คน


 15 มิย. 2560

ในเดือนรอมฎอน เป็นช่วงเวลาที่มุสลิมถือว่าเป็นเดือนอันประเสริฐ เป็นเดือนที่มุสลิมถือศีลอดเพื่อจะรำลึกถึงคนที่ยากไร้และการให้ นอกจากนั้นยังเป็นเดือนที่อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาเป็นทางนำแห่งมวลมนุษย์ชาติ ทุกหนแห่งมุสลิมต่างก็ถือศีลอดด้วยกันทั้งสิ้น

 

ในเดือนบวชปีนี้ นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้จัดงานเลี้ยงอาหารละศีลอดมุสลิมทั่วประเทศกว่า 5,000 คนเหมือนเช่นทุกปี  ทางคณะจากประเทศไทยนำโดย  รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยอ.มนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาศูนย์วิทยาศาตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนักธุรกิจมุสลิมจำนวนหนึ่งได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานดังกล่าวเมื่อวันพฤหัสที่  15 มิย. 2560ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ กรุงพนมเปญ  โดยสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และรัฐบาลกัมพูชาเป็นเจ้าภาพได้เรียนเชิญฑูตานุฑูตมุสลิมจากต่างประเทศ และแขกต่างประเทศ150 ท่าน กว่า 20 ประเทศ โดยในงานมีมุสลิมกัมพูชาร่วมงานกว่า 5,000 คน

  

โดยนายกฮุนเซน กล่าวว่า “จะให้การสนับสนุนมุสลิมทางการศาสนาและกิจกรรมต่างๆ ของมุสลิมให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น” 

ปัจจุบันชาวมุสลิมกับพูชาได้รับสิทธิต่างๆ เฉกเช่นเดียวกับประชากรทั่วไป หรืออาจจะมากกว่า เพราะในจำนวนประชากรมุสลิมเพียง 600,000 กว่าคนนั้น มีรัฐมนตรีมุสลิมถึง 6 คน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 11 คน ปลัดกระทรวง 12 คน ตำรวจระดับสูง 10 คน


Othsman Hassan (อุสมาน ฮัสซัน) คือ 1 ใน 6 รัฐมนตรีในรัฐบาลสมเด็จฮุน เซน โดยเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกและรั(ฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพ อีกด้วย

Advertisements

About Tangnam News

ศูนย์รวมข่าวมุสลิมจากแหล่งข่าวต่างๆทั่วโลก
This entry was posted in อื่นๆ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s