พบเมืองโบราณที่สาบสูญในเอธิโอเปีย อาจเผยรายละเอียดถึงการเผยแผ่อิสลามในแอฟริกา


พบเมืองโบราณที่สาบสูญอยู่ใกล้เมือง Dire Dawa ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ทางตะวันออกของประเทศเอธิโอเปีย คาดว่ามีอายุกว่า 1,000 ปี ซึ่งอาจเปิดเผยถึงรากฐานที่มาของอิสลามในทวีปแอฟริกา สิ่งที่หลงเหลืออยู่ประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างจากหินก้อนใหญ่ ซึ่งกลายเป็นตำนานว่า เป็นที่อยู่ของยักษ์ นักสำรวจเชื่อว่า มีอายุนับย้อนไปได้ถึงต้นศตวรรษที่ 10

นักโบราณคดีค้นพบมัสยิดที่สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 ในเขตตั้งถิ่นฐาน ที่ ฮาร์ลา (Harlaa) รวมทั้งหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการฝังศพแบบอิสลาม และหินหลุมฝังศพ ทีมจากมหาวิทยาลัย Exeter และ ฝ่ายวิจัยและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมแห่งเอธิโอเปีย ยังได้พบสิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากสิ่งของที่มาจากพื้นดินในอินเดีย และจีน ชวนให้คิดว่าภูมิภาคนี้อาจจะเป็นแหล่งชุมนุมของพ่อค้าจากนานาชาติ


ศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) เสียชีวิตช่วงกลางศตวรรษที่ 7 และเชื่อว่า อิสลามแพร่กระจายเข้าสู่แอฟริกาตะวันออกในช่วงศตวรรษที่ 8 แต่หลักฐานดั้งเดิมพบว่า ท่านส่งสาวกบางคนของท่านไปยังอบิสซีเนีย (ปัจจุบันคือเอธิโอเปีย) ช่วงต้นศตวรรษที่ 7


สำนักสำรวจพิวรายงานว่า มีมุสลิมอาศัยอยู่ในบริเวณตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาร่า ในแอฟริกา ประมาณ 250 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของประชาชนทั้งหมดในภูมิภาคนี้ แต่ประชาชนส่วนใหญ่ของเอธิโอเปียเป็นชาวคริสเตียนที่เข้มแข็ง โดยเกือบ 2 ใน 3 ของประชาชนในเอธิโอเปียเป็นครีสเตียน ส่วนที่เหลือเป็นมุสลิม


ศ.ทิโมธี อินโซล หัวหน้าโครงการ และนักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัย Exeter กล่าวว่า การสำรวจด้านโบราณคดีอิสลามถูกละเลยในเอธิโอเปีย เพราะประชาชนให้ความสนใจในสิ่งอื่นที่สำคัญกว่า


เอธิโอเปีย มีแหล่งขุดค้นที่สำคัญ เพื่อการวิจัยถึงอารยะธรรมของมนุษย์ยุคต้นๆ : นั้นคือ Lucy ซึ่งก็คือซากฟอสซิลอายุ 3.18 ล้านปี ซึ่งเชื่อว่าเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ยุคต้น Australopithecus afarensis ถูกขุดพบในเอธิโอเปียในปี 1974


ศ.ทิโมธี กล่าวว่า การค้นพบเมื่อเร็วๆ นี้ แสดงถึงการขาดไร้เกือบสิ้นเชิงในงานสำรวจทางโบราณคดีอิสลามในเอธิโอเปีย มัสยิดที่ขุดพบใหม่มีรูปทรงเช่นเดียวกับที่พบก่อนหน้านี้ในแทนซาเนีย และโซมาลิแลนด์ (ดินแดนส่วนหนึ่งในประเทศโซมาลี ที่ประกาศเป็นเขตปกครองตนเอง) แสดงถึงว่ามีการติดต่อกันระหว่างชุมชนอิสลามในแอฟริกาตะวันออก


นักสำรวจยังขุดพบเศษกระจกของเรือ หินคริสตัล หินประดับสีแดง ลูกปัดแก้ว หอยเบี้ย และเครื่องปั้นดินเผา บางชิ้นพบว่ามาจากอินเดีย – จีน และยังขุดพบเหรียญในสมัยศตวรรษที่ 13 ของอียิปต์ บางครั้งเกษตรกรในท้องถิ่นก็ขุดเจอสิ่งของต่างๆ เช่น เหรียญของจีน


การขุดค้นในแหล่งฮาร์ลา เป็นหลักฐานแรกที่แสดงถึงการติดต่อเชื่อมโยงระหว่าง เอธิโอเปีย กับดินแดนแถบอ่าว รวมทั้งอินเดีย และแอฟริกาเหนือ เมือหลายร้อยปีมาแล้ว 


นักโบราณคดียังขุดพบสุสานที่ฝังศพของคนราว 300 คน โดยมีการตรวจสอบว่าพวกเขากินอาหารอะไร และศ.ทิโมธี ยังกล่าวว่า โครงการนี้จะใช้เวลา 2 ปี จึงแล้วเสร็จ และคาดว่าเมื่อถึงตอนนั้น หลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐที่ถูกค้นพบ จะถูกเปิดเผยขึ้นมากกว่านี้


http://www.newsweek.com/ethiopia-discovery-islam-africa-harlaa-626634?piano_t=1

http://www.newsweek.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s