ฝ่ายกิจกรรมสตรีกอจ.กรุงเทพฯจับมือกระทรวงพ.ม.จัดสัมมนาตรีมุสลิม


เมื่อวันที่ 7-9 ณ หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการและบุคลากร กทม. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงฃองมนุษย์ ร่วมกับฝ่ายกิจกรรมสตรีคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้จัดการสัมมนา WORK SHOP เรื่อง “บทบาทสตรีด้านสังคม” ณ หอประชุมศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการและบุคลากร เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร


ในงานสัมมนาดังกล่าว ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซี่ยน ได้รับเชิญให้แสดงปาฐกถาเรื่อง “บทบาทสตรีมุสลิมในสังคมพหุวัฒนธรรม”ด้วย


 การสัมมนาครั้งนี้มีผู้แทนของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง พ.ม. อ.อรุณ. บุญชมประธานคณะกรรมการอิสลามประจำ กทม.เป็นประธานเปิดงาน และมี อ.สมัย เจริญช่างและคณะกรรมการอิสลามกรุงเทพมหานครร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานดังกล่าว


และมีกลุ่มสตรีของมัสยิดใน กทม.เข้าร่วมสัมมนาจำนวน ๕๙ มัสยิดประมาณ 100 คน

Advertisements

About Tangnam News

ศูนย์รวมข่าวมุสลิมจากแหล่งข่าวต่างๆทั่วโลก
This entry was posted in อื่นๆ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s