กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมวิชาการ ..อดีต ปัจุบัน อนาคตกับความท้าทายด้านสุขภาพสู่ฮัจย์ที่สมบูรณ์ 


เมื่อวันพุธที่ 5 กค 60 ณ โรงแรมอัลมีรอซ คลองตันกรุงเทพมหานคร

กระทรวงสาธารณสุข จัดงาน “โครงการประชุมวิชาการ ..อดีต ปัจุบัน อนาคตกับความท้าทายด้านสุขภาพสู่ฮัจย์ที่สมบูรณ์ ”


ในงานดังกล่าวได้รับเกียรติ เปิดงานโดย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และมี นพ.วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล เป็นประธานจัดงาน 

มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จากเครือข่ายกระทรวงสาธารณสุขจากทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมกว่า500 คน 


ภาคเช้ามีการเสวนา เรื่อง “ต่างหน้าที่ แต่เป้าหมายเดียวกันคือ ฮัจย์มับรูร (ฮัจย์ที่สมบูรณ์ ) ผู้ร่วมเสวนา นพ.ชัยรัตน์ ลำโป ดร.กัลยา ดาราหะ นายอับดุลรอซัก หมีนยะลา ดำเนินการเสวนา โดย อ. วุฒิวัย หวังบู่หลังจากนั้น มีการแบ่งกลุ่ม ประชุมสัมมนา เป็น 4 กลุ่ม เพื่อระดมความคิด และนำเสนอ ในการประชุมต่อ ในวันพฤหัสที่ 6 กค 60 ในงานมีการแสดงนิทรรศการ ปิดงานเวลา 16.00 น. 


CR.อ.วุฒิวัย หวังบู่

Advertisements

About Tangnam News

ศูนย์รวมข่าวมุสลิมจากแหล่งข่าวต่างๆทั่วโลก
This entry was posted in อื่นๆ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s