ดร.สุรินทร์ขอไม่รับตำแหน่งศาสตราภิชานในสถาบัน Wasatiyyah ของมหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย 

สถาบัน Wasatiyyah ของมาเลเซีย  ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยมาลายาประเทศมาเลเซีย ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามแนวคิดของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย YAB Dato ‘Sri Mohd Najib Bn Tun Abdul Razak ออกหนังสือเชิญดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ให้รับตำแหน่ง ศาสตราภิชาน Chair Professor ในสถาบัน Wasatiyyah ของมหาวิทยาลัยมาลายา มาเลเซีย 

ศาสตราภิชาน เป็น ประเภทของ ตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย ศาสตราภิชาน เป็นตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่ผู้มีชื่อเสียงผู้อุปถัมภ์ประจำอยู่คือ นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย YAB Dato ‘Sri Mohd Najib Bn Tun Abdul Razak ภาษาอังกฤษใช้ว่า Chair Professor หมายถึง เก้าอี้หรือตำแหน่งเฉพาะ ที่ตั้งไว้สำหรับศาสตราจารย์ เฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่ง ที่มีผู้มาตั้งไว้พร้อมทั้งมีเงินค่าตอบแทนหรือเงินเดือน เป็นตำแหน่งที่ตั้งไว้สำหรับผู้มีความรู้ ความชำนาญสูงสุดเป็นที่ยอมรับ ในหมู่ปราชญ์สาขาเดียวกันที่มหาวิทยาลัยเชิญมา 


Wasatiyyah Institute Malaysia ก่อตั้งขึ้นตามแนวคิดของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย YAB Dato ‘Sri Mohd Najib Bn Tun Abdul Razak เพื่อขจัดความสุดโต่งคลั่งไคล้ในศาสนาอิสลาม สถาบันจะยืนเป็นหนึ่งในรูปแบบหลัก เพื่อส่งเสริมการกลั่นกรองและความสามัคคีในศาสนาอิสลามและเพื่อให้มั่นใจได้ว่าชาวมุสลิมสมัยใหม่ 


ปฏิบัติตามแนวทาง ที่ถูกต้องของท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล) พระศาสดาแห่งศาสนาอิสลามที่ยึดแนวทางสายกลางเป็นหลัก เพื่อกระจายความรักและสันติสุขไปทั่วโลก สถาบันฯจะมีปฏิสัมพันธ์ กับผู้เชี่ยวชาญชาวมุสลิมผู้นำชุมชน นักวิชาการ นักศึกษา องค์กรภายนอกภาครัฐและมวลชน เพื่อเผยแพร่ความสันติและการดูแลบนพื้นฐาน ของคำสอนของศาสนาอิสลาม นอกจากนี้สถาบันการศึกษานี้เป็นทางเลือกหนึ่งในการต่อต้านการก่อการร้ายและความคลั่งไคล้ เป็นภัยพิบัติในโลกมุสลิม  


วัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่า มุสลิม เข้าใจและปฏิบัติแนวคิด เกี่ยวกับ “วาซาตียะห์ ” อย่างพอประมาณ ในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริมสร้างความรู้สึก เคารพต่อความคิดเรื่องประชาธิปไตย กฎและกฎหมาย การศึกษา เกียรติ ความภาคภูมิใจและความยุติธรรมทางสังคม สถาบันฯยัง เน้นการสื่อสารและการส่งข้อความสาธารณะ เกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามและการศึกษา สถาบันฯมักจัดกิจกรรม เพื่อเชิญนักวิชาการศาสนา จากทั่วโลกมาให้ความรู้และฟื้นฟูบางแง่มุมของศาสนาที่อาจมีแนวคิดกับอุดมการณ์ที่ไม่สอดคล้องกับศาสนาอิสลาม 


สถาบันฯยังดำเนินการตามความต้องการ ในการปฏิรูปในความเข้าใจปัจจุบัน ของศาสนาอิสลาม เพื่อขจัดความคลั่งไคล้ สถาบันฯได้วางแผนที่จะเสริมสร้างความเข้าใจที่แท้จริงในหมู่ประชากรมุสลิมในประเทศมาเลเซีย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในทุกภูมิภาคทั่วโลก

แหล่งข่าวให้ความเห็นว่าสาเหตุที่ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ได้รับเชิญจากสถาบันฯดังกล่าวเพราะ ดร.สุรินทร์มีคุณสมบัติครบตามที่สถาบันดังกล่าวต้องการ คือเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ มีความเชี่ยวชาญและเป็นผู้นำทางวิชาการของแนวคิด Wasatiyyah มีชื่อเสียงในด้านความเชี่ยวชาญ การวิจัยและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการนิเทศ และการสัมมนาทั้งในและต่างประเทศและระดับนานาชาติเป็นอย่างดี 


สาเหตุที่ท่านไม่สามารถรับตำแหน่ง ศาสตราภิชาน Chair Professor ในสถาบัน Wasatiyyah ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซียซึ่งอุปถัมภ์โดยรัฐบาลมาเลเซียในครั้งนี้ เพราะตำแหน่งทางวิชาการดังกล่าวจะต้องอยู่ประจำในมาเลยเซีย 3 เดือนในหนึ่งปี โดยท่านให้เหตุผลว่า ท่านยังต้องการทำงานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยในประเทศไทยและรับใช้ประเทศชาติในฐานะคนไทยต่อไป แหล่งข่าวให้ความเห็น

เจ้าหน้าที่ของสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมาลายาหรือ UMกล่าวว่า” เรารู้สึกผิดหวัง แต่ค่อนข้างเข้าใจและเข้าใจถึงความรับผิดชอบที่ดร. สุรินทร์มีต่อประเทศของตนเองและในประชาคมโลก ”

Advertisements

About Tangnam News

ศูนย์รวมข่าวมุสลิมจากแหล่งข่าวต่างๆทั่วโลก
This entry was posted in อื่นๆ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s