มุสลิมอังกฤษ ขู่คว่ำบาตร หลังสภา ฯ จะห้ามนำเนื้อที่เชือดแบบไม่ทำให้สลบก่อน (NonStunned) มาใช้ปรุงอาหารให้นักเรียน


จากการที่มีนักรณรงค์ด้านสวัสดิภาพสัตว์ รณรงค์ให้มีการใช้วิธีทำให้สัตว์หมดความรู้สึกก่อนแล้วจึงเชือด (Non-Stunned) โดยกล่าวว่า การเชือดสัตว์ในขณะที่สัตว์ยังรู้สึกตัวอยู่ (การเชือดแบบอิสลาม) เป็นความโหดร้าย ทรมาน และทำให้สัตว์เครียด

   ก่อนหน้านี้ นายจีออฟ ไดรฟเวอร์ ประธานสภาเมืองแลงคะเชอร์ ของอังกฤษ เคยเปิดโปงว่า เยาวชนศาสนิกอื่น ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนคริสเตียน หรือโรงเรียนทั่วๆ ไป ถูกบังคับให้ต้องกินอาหารที่ปรุงมาจากเนื้อฮาลาล โดยผู้ปกครองก็ไม่ได้ทราบเรื่องนี้มาก่อน ทั้งนี้ สภา ฯ จะห้ามโรงเรียนที่รับเงินสนับสนุนจากสภา ฯ นำเนื้อสัตว์ที่เชือดแบบอิสลาม Non-Stunnedมาใช้ปรุงอาหารให้นักเรียน โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสภาเมืองแลงคะเช่อร์ มี 27 แห่ง รวมทั้งโรงเรียนในสังกัดโบสถ์คริสต์นิกายต่างๆ


เขาอ้างว่า เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสวัสดิภาพของสัตว์โดยตรง ไมใช่เรื่องของการต่อต้านชาวตะวันออกกลาง หรือต่อต้านมุสลิมแต่อย่างใด และ เป็นเรื่องน่าเศร้าที่หลายคนพยายามนำเรื่องนี้มาโยงกัน

 ผู้นำมุสลิมเรียกร้องให้ร่วมกันคว่ำบาตร ไม่ให้เยาวชนมุสลิมกินอาหารของโรงเรียน หากไม่ใช้เนื้อฮาลาลทำอาหาร 

ไดรฟเว่อร์ กล่าวว่า สภาได้หารือกับสภามัสยิดแห่งแลงคะเชอร์ด้วยว่า สภาควรจะทำเช่นไร หากต้องการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนด ในขณะที่ต้องจัดหาอาหารที่สอดคล้องกับความศรัทธทาทางศาสนาของมุสลิมในชุมชน 


สื่อยังรายงานว่า สภาแลงคะเช่อร์ มีความกังวลต่อผลกระทบทางการเงิน ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการคว่ำบาตรของมุสลิม ซึ่งเห็นได้ชัดว่า หลังการสั่งห้ามใช้วิธีเชือดแบบอิสลามชั่วคราว (Stunnedได้)ในปี 2012 สถานะทางการเงินได้ลดต่ำลง และทางสภายังกังวลต่อการทำข่าวในเชิงลบของสื่อด้วย

มีการเปิดเผยเมื่อเดือนกันยายน 2017 ว่า โรงพยาบาลควีนอะลิซาเบธ ในลอนดอน ใช้เนื้อฮาลาลทำอาหารให้ผู้ป่วยรับประทาน ก่อนหน้านั้น 2 ปี มีการเปิดเผยรายงานการสอบสวนทางลับที่น่าตระหนกเกี่ยวกับ การเชือดสัตว์แบบฮาลาลในโรงงานฆ่าสัตว์ แต่รัฐบาลอ้างว่า เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับด้านศาสนา


เมื่อพฤศจิกายน 2016 นักรณรงค์เพื่อสวัสดิภาพสัตว์ ยื่นจดหมายเปิดผนึกที่มีผู้ร่วมลงนาม 100,000 คน ให้สั่งห้ามการเชือดสัตว์แบบอิสลาม โดยมีคนดังจากสาขาวิชาชีพต่างๆ มาร่วมรณรงค์ด้วย ทั้งนี้ กลุ่มผู้จัดการรณรงค์กล่าวว่า อุตสาหกรรมอาหารถูกชนกลุ่มน้อย (มุสลิม) ชักจูงให้กระทำเช่นนั้น

นายกรัฐมนตรี เดวิด แคมเมอรอน กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า รัฐบาลอยากเห็นสัตว์ที่นำมาทำอาหารได้รับการช๊อตให้หมดสติก่อนนำไปเชือด แต่อย่างไรก็ตาม รัฐบาลให้ความสำคัญต่อสิทธิของชาวยิว และมุสลิม ที่จะรับประทานเนื้อที่เชือดตามแบบอย่างความเชื่อทางศาสนา

อนึ่งมุสลิมในอังกฤษนิยมและเชื่อตามความเห็นตามการวินิฉัยของอุลามาอ.คำฟัตวาที่ว่าไม่อนุญาติให้มีการ Stunned หรือทำสัตว์ให้สลบก่อนการเชือด


http://www.breitbart.com/london/2017/10/29/uk-furious-muslims-plan-boycott-after-ban-on-non-stunned-halal-meat-in-lancashire-schools/

http://www.breitbart.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s