“ดร.สุรินทร์” ดึง “โสมขาว” ร่วมพัฒนา smart city ประเดิม “อมตะนคร” เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรม

นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท อมตะคอร์ปอเรชั่นประเทศไทย เปิดเผยว่า

ได้ร่วมลงนาม MOU ระหว่าง Amata Corporation กับ Incheon Smart City Corporation จากเกาหลีใต้ โดยมีนายโน ควังอิล (Noh Kwang-iI) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยให้เกียรติเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือเพื่อศึกษาการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศเกาหลี (Korean Smart City Zone) ซึ่งทางอมตะนครกำลังเตรียมความพร้อมที่จะนำเทคโนโลยีขั้นสูง และนวัตกรรมเพื่อรองรับการลงทุนที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด

นายสุรินทร์ กล่าวด้วยว่า เทคโนโลยีชั้นสูงและนวัตกรรมนี้ไม่เพียงแต่จะสามารถเพิ่มศักยภาพของนิคมอุตสาหกรรม อมตะ แต่ยังสามารถนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นต้นแบบเพื่อการพัฒนาเมืองที่กำลังเติบโต

ซึ่งเมืองไทยเราควรเตรียมความพร้อมในหลายมิติ และการนำองค์ความรู้จากเมืองที่ประสบความสำเร็จมาเพื่อต่อยอดพัฒนาเมือง ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อทำให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้า

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s