อ๊อกซ์ฟอร์ดถอดถอนรางวัลที่มอบให้นางอองซาน ซูจี

นางอองซาน ซูจี ถูกถอดถอนเกียรติยศที่ได้รับมอบจากเมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด โดยรางวัลดังกล่าวมีชื่อว่า Freedom of the City of Oxford อันเนื่องมาจากการที่เธอเฉยเมยไม่ตอบโต้อย่างทันควันในวิกฤติที่เกิดขึ้นกับชาวโรฮิงยา

สภาบริหารเมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ว่า ไม่ต้องการมอบเกียรติยศนี้ แก่ผู้ที่ทำเฉยเมยต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้น

นางอองซาน ซูจี ซึ่งเป็นผู้นำตัวจริงของเมียนม่าร์ จบการศีกษาที่มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ได้รับการเชิดชูเกียรติว่าเหมาะสมกับการมอบรางวัล Freedom of the City of Oxford ในปี 2540 อันเนื่องมาจากการที่เธอทำการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมายาวนาน หลังจากถูกกักบริเวณอยู่แต่ภายในบ้านที่เมืองย่างกุ้ง ขณะที่ยังคงต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในพม่า หรือเมียนม่าร์

Crll Mary Clarkson ผู้เสนอญัตติถอดถอน ในการประชุมนัดพิเศษที่จัดขึ้นที่หอประชุมสภาบริหารเมือง กล่าวว่า นางซูจี ได้รับการพิจาณามอบรางวัล เพราะเธอได้สะท้อนถึงอุดมการณ์ที่เปิดกว้าง และเป็นสากลของอ๊อกซ์ฟอร์ด

“พวกเราเฉลิมฉลองให้เธอเพราะเธอต่อต้านการกดขี่ และระบอบการปกครองของทหารพม่า แต่ในวันนี้ เราได้ดำเนินขั้นตอนที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน โดยการถอดถอนเกียรติยศนี้ เพราะเธอเฉยเมยต่อการกดขี่ชนกลุ่มน้อยโรฮิงยา ซึ่งเป็นวิกฤติที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา” และว่า “ชื่อเสียงของเมืองนี้จะแปดเปื้อน หากผู้ที่ไม่ต่อสู้กับความรุนแรงได้รับเกียรติยศนี้”

นางอ่องซาน ซูจี ศึกษาหลักสูตร PPE (การเมืองปรัชญา และเศรษฐศาสตร์) ที่วิทยาลัย St. Hugh’s แห่งอ๊อกซ์ฟอร์ด จบในปี 2510

http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/aung-san-suu-kyi-oxford-freedom-city-burma-stripped-vote-latest-a8079126.html

http://www.independent.co.uk

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s