มุสลิมนิวซีแลนด์ ขอเมนูฮาลาลใน KFC แต่ต้องเผชิญการประณามและเกลียดชัง

สตรีมุสลิมนักรณรงค์ชาวโอ๊คแลนด์ ที่เรียกร้องให้ KFC จัดเมนูฮาลาล เพื่อเป็นทางเลือกให้กับมุสลิมในนิวซีแลนด์ กล่าวว่า เธอได้รับข้อความที่แสดงความเกลียดชังนับร้อยๆ ข้อความ หลังจากเรื่องที่เธอเสนอแก่ KFC ได้รับการเผยแพร่ออกไปในวงกว้าง

ซัยยิดะอฺ เฟาเซีย กล่าวว่า มุสลิมนิวซีแลนด์ต้องการเพียงไก่ทอดที่มีรสชาติอร่อย แต่เธอกลับถูกดูหมิ่นทางเชื้อชาติ รวมทั้งการประณาม และไล่ให้กลับไปยังประเทศที่จากมา

ซัยยิดะอฺแสดงความมั่นใจว่า มีบางคนไม่ชอบความคิดที่จะให้มีเมนูฮาลาลที่ KFC แต่เธอกลับอวยพรให้ผู้ที่ประณามเธอ และครอบครัวของพวกเขา และว่า เธอไม่ได้ต้องการให้ KFC ทุกสาขาเปลี่ยนเมนู แต่ของเพียงบางสาขาเท่านั้น

ในขณะที่ชาวนิวซีแลนด์ประณามซัยยิดะอฺ ว่าพยายามชักนำเอาอิสลามเข้ามาเผยแพร่ และว่าการเชือดสัตว์แบบฮาลาลเป็นความโหดร้าย พวกเขาไม่รู้แม้แต่น้อยว่า ประเทศของเขาเป็นผู้ส่งออกเนื้อสัตว์ฮาลาลไปยังประเทศมุสลิม

ฮาซิม อาราเฟฮ์ ประธานสมาพันธ์สมาคมอิสลามแห่งนิวซีแลนด์ หรือ FIANZ กล่าวว่า การรับรองฮาลาลไม่ได้หมายถึงการนำกฎหมายชารีอะฮ์เข้ามาเผยแพร่ในนิวซีแลนด์ แต่ที่มีการรับรองฮาลาลในนิวซีแลนด์ ก็เพราะนิวซีแลนด์ต้องการส่งออกเนื้อสัตว์ไปยังประเทศมุสลิม

บริษัท Restaurant Brands ซึ่งเป็นเจ้าของ KFC ในนิวซีแลนด์ ได้กล่าวก่อนหน้านี้ว่า มีการทดลองทำฮาลาลตั้งแต่ปี 2001 แต่ความซับซ้อนในการจัดหาวัตถุดิบทำให้ต้องยุติแนวคิดไว้ก่อน

เจรัลดีน โอลด์แฮม ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด กล่าวว่า ร้านอาหารฟ้าสต์ฟู้ดคงจะไม่เปลี่ยนแปลงนโยบาย และจนถึงขณะนี้ ยังไม่มีแผนที่จะนำเมนูอาหารฮาลาล เข้ามาเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าในนิวซีแลนด์

ตามการสำรวจประชากร ปี 2013 นิวซีแลนด์มีมุสลิมประมาณ 46,000 คน จำนวนมุสลิมเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 ตั้งแต่ปี 2006 (2549)

ฮาลาลมีความหมายในศาสนาอิสลามว่า เป็นที่อนุมัติ และเมื่อกล่าวถึงฮาลาล ย่อมหมายถึง การเชือดเนื้อปศุสัตว์และสัตว์ปีก ด้วยการใช้มีดที่คมกริบ โดยขณะเชือดต้องมีการกล่าวคำสรรเสริญพระเจ้าที่เฉพาะเจาะจง

https://www.stuff.co.nz/auckland/local-news/western-leader/99582977/.html

http://www.stuff.co.nz

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s