โป๊ปเรียกร้องแก้ปัญหาปาเลสไตน์ด้วยการสถาปนา 2 รัฐอิสระอันเท่าเทียม

ในธรรมเนียมดั้งเดิมของการกล่าวเทศนาต่อหน้าฝูงชนเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส สมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิส ได้เรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-ปาเลสไตน์ด้วยการสถาปนา 2 รัฐอิสระ และว่า ความตึงเครียดกำลังแผ่ขยายไปทั่ว อันเนื่องมาจากการที่สหรัฐ ฯ ตัดสินใจประกาศรับรองเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล

ชาวคริสต์นิกายโรมัน แคธอลิค หลายหมื่นคน เดินทางมาฟังคำกล่าวของโป๊ปฟรานซิส ณ นครวาติกัน โดยท่านได้กล่าวว่า เด็กๆ ในตะวันออกกลาง ยังคงต้องทนทุกข์อย่างต่อเนื่อง เพราะเหตุตึงเครียดดังกล่าว พระองค์ยังเรียกร้องให้ช่วยกันสวดอ้อนวอนให้เริ่มกลับมาเจรจาสันติภาพกันโดยเร็ว และหวังว่าจะบรรลุข้อตกลงระหว่าง 2 ฝ่ายในที่สุด ซึ่งเป็นข้อตกลงที่จะอนุญาตให้มีการสถาปนา 2 รัฐ ที่อยู่คู่กันด้วยความเห็นพ้อง และได้รับการรับรองจากนานาชาติในการกำหนดเขตแดน

นอกจากปัญหาอิสราเอล-ปาเลสไตน์ โป๊ป วัย 81 ปี ยังทรงกล่าวคาดหวังให้เกิดความสงบในซีเรีย เยเมน และอิรัก ท่านกล่าวว่า ลมแห่งสงคารมกำลังพัดวนเข้าสู่โลก และการพัฒนาในรูปแบบเก่าๆ ยังคงสร้างความเสื่อมโทรมให้แก่มนุษย์ สังคม และสภาพแวดล้อมที่ผุกร่อน ทรงสวดอ้อนวอนให้ปัญหานิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลีสิ้นสุดลงด้วย

คำกล่าวของสันตะปาปา เกิดขึ้นขณะเมื่อมีการประท้วงอย่างต่อเนื่องในเขตยึดครองเยรูซาเล็ม และส่วนอื่นๆ ของดินแดนปาเลสไตน์ อันเนื่องมาจากคำประกาศของทรัมป์ว่าจะย้ายสถานทูตสหรัฐ ฯ ไปอยู่ในเยรูซาเล็ม

ชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย 15 คนเสียชีวิตแล้วจากเหตุปะทะกัน กับกองกำลังอิสราเอลอาวุธครบมือ ในเวสต์ แบ๊งก์ และฉนวนกาซ่า หลังจากการประกาศของทรัมป์เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม เป็นต้นมา เป็นเวลาช้านานมาแล้ว ที่สถานะของเยรูซาเล็มอยู่ในความเปราะบาง และเป็นหนึ่งในประเด็นหลักของความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-ปาเลสไตน์

ในคำกล่าวของสันตะปาปาในวันคริสต์มาสอีฟ (คืนก่อนวันคริสต์มาส) ท่านกล่าวปกป้องผู้อพยพ และเรียกร้องอย่างจริงจัง มิให้โลกละเลยศักดิ์ศรีของผู้คนที่ถูกขับไล่ออกจากแผ่นดินของตน เพียงเพราะผู้นำตั้งใจที่จะหลั่งเลือดผู้บริสุทธิ์

ชาวคริสต์ นิกายโรมันแคธอลิค มีอยู่ราว 1.2 พันล้านคนทั่วโลก

http://www.aljazeera.com/news/2017/12/pope-warns-winds-war-christmas-message-171225114351204.htm

http://www.aljazeera.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s