ทางการซาอุ ฯ จะปรับปรุงบ่อน้ำซัมซัมและเส้นทางบริการ เสร็จสิ้นก่อนรอมฎอนปีนี้

http://saudigazette.com.sa/article/520571/SAUDI-ARABIA/Zamzam-well-to-be-spruced-up-before-Ramadan

http://www.saudigazette.com

เชค อับดุล เราะฮ์มาน อัล-ซูดัย ประธานหน่วยงานดูแลกิจการ 2 มัสยิดศักดิ์สิทธิของอิสลาม ประกาศว่า กษัตริย์ซัลมานทรงอนุมัติ โครงารปรับปรุงการกระจายน้ำซัมซัม ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 7 เดือน

ทั้งนี้ โครงการจะประกอบด้วยงาน 2 ส่วน คือ การสร้างช่องทางบริการน้ำซัมซัม 5 แห่งในพื้นที่ทางตะวันออกของมะต๊าฟ ซึ่งมีความกว้างโดยรวม 8 เมตร และยาว 120 เมตร

ส่วนที่ 2 คือ ทำการฆ่าเชื้อโรคบริเวณพื้นที่รอบบ่อน้ำซัมซัม และเก็บเศษคอนกรีต และเศษเหล็กที่เคยใช้ในห้องใต้ดินเก่าของมัสยิดฮะรอมไปทิ้ง โครงการนี้จะมีการใช้ยิบซั่มฆ่าเชื้อรอบๆ บ่อ เพื่อให้แน่ใจว่า น้ำจะไหลเวียนอย่างสม่ำเสมอ

ศูนย์ศึกษาและวิจัยซัมซัม แห่งหน่วยงานสำรวจทางธรณีวิทยาของซาอุ ฯ ได้ทำการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเทคนิคของบ่อน้ำอย่างละเอียด รวมทั้งสำนักงานอุทกศาสตร์ ได้ทำการตรวจสอบระดับน้ำ โดยในระยะหลังได้เปลี่ยนไปใช้ระบบตรวจสอบแบบดิจิตอล ซึ่งจะติดตามวัดระดับน้ำ ด้วยการใช้การนำไฟฟ้า pH, Eh และติดตามโดยการตรวจอุณหภูมิ

บ่อน้ำซัมซัม อยู่ห่างจากกะอฺบะอฺราว 20 เมตร เชื่อว่าเป็นบ่อน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ซึ่งไม่เคยแห้งเหือดมานานถึง 5,000 ปี ทั้งๆ ที่ มีความลึกแค่ 30 เมตร และเมื่อสูบน้ำขึ้นมาด้วยความเร็ว 18.5 ลิตร / ชั่วโมง น้ำก็จะกลับมาอยู่ในระดับเดิมเสมอ

มีการขนส่งน้ำซัมซัมวันละ 120 ตัน ไปยังมัสยิดอัล-นะบะวี ที่เมืองมาดินะฮ์ โดยการใช้รถแท๊งค์น้ำชนิดพิเศษที่สามารถป้องกันจากสิ่งปนเปื้อนต่างๆ โดยมีการจัดเตรียมภาชนะบรรจุน้ำที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรค 7,000 ใบ กระจายไว้ภายใน และรอบๆ มัสยิดเพื่อให้ผู้ไปเยือนได้ใช้ประโยชน์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s