ความเปลี่ยนแปลง 11 สิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในซาอุดี้ ฯ ในปีนี้

https://english.alarabiya.net/en/features/2018/01/04/How-2018-will-be-the-year-of-change-in-Saudi-Arabia.html

http://www.english.alarabiya.net

ความเปลี่ยนแปลงในหลายส่วนของราชอาณาจักรซาอุดี้ฯ กำลังคืบคลานเข้ามาอย่างรวดเร็ว ส่วนมากเกี่ยวเนื่องกับการพยายามหาเงินเข้ารัฐจากแหล่งอื่น เพื่อลดการพึ่งพารายได้จากการขายน้ำมันดิบเพียงอย่างเดียว

ต่อไปนี้เป็น 11 สิ่งที่รัฐบาลซาอุดี้ฯ จะนำพาคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงมาสู่ราชอาณาจักร

ขึ้นราคาน้ำมัน – (1)ซาอุฯ ตัดสินใจขึ้นราคาน้ำมันถึง 127 % เริ่มในวันที่ 1 มกราคม ที่ผ่านมา ทำให้ราคาน้ำมันขึ้นเป็น 2.04 ริยัลต่อลิตร ราคาสินค้าส่วนมากและบริการมีราคาสูงขึ้นอันเนื่องมาจาก(2)การนำระบบภาษี VAT 5% เข้ามาใช้ ซึ่งเป็นส่วนหนี่งของความพยายามที่จะนำรายได้เข้ามาจุนเจือ ที่นอกเหนือจากรายได้จากน้ำมัน

(3)การเปิดโรงภาพยนตร์สาธารณะอีกครั้ง – หลังจากมีการสั่งห้ามมา 35 ปี ชาวซาอุดี้ ฯ จะได้ชมภาพยนตร์ในโรงฉายสาธารณะในปีนี้ โดยรัฐบาลจะออกใบอนุญาตให้สร้างโรงฉายภาพยนตร์ และคาดว่าจะพร้อมเปิดฉายไม่เกินเดือนมีนาคมนี้

(4)ผู้หญิงจะได้รับอนุญาตให้ขับรถ – หลังจากรอมาเป็นเวลาช้านาน ผู้หญิงชาวซาอุดี้ จะได้รับอนุญาตให้ขับรถ เริ่มในเดือนมิถุนายน ปีนี้ ตามพระราชกฤษฎีกาที่ประกาศเมื่อเดือนกันยายน 2017 (5)สตรีซาอุ ฯ ที่ออกทำงานคิดเป็นร้อยละ 22 ของแรงงานทั้งหมด ซึ่งโดยแผนวิสัยทัศน์ 2030 รัฐบาลมุ่งหวังจะเพิ่มการทำงานของสตรี เป็น 30 %

(6)ผู้หญิงจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปดูกีฬาในสนาม – องค์การกีฬาของซาอุ ฯ ประกาศเมื่อเดือนตุลาคม ว่า สตรีและครอบครัว จะได้รับอนุญาตให้เข้าชมกีฬาในสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุด 3 แห่งในปีนี้

(7)รัฐจะออกวีซ่ารับนักท่องเที่ยว – นับเป็นครั้งแรกที่จะมีการออกวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ของซาอุดี้ฯ จากเดิมที่มีเฉพาะวีซ่าสำหรับผู้เข้ามาทำธุรกิจ วีซาทำอุมเราะฮ์และทำฮัจญ์ ดังที่จะเห็นการประกาศโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลายพื้นที่ และคาดหวังจะเพิ่มรายรับการท่องเที่ยวจาก 18 ล้านในปี 2016 เป็น – 30 ล้านภายในปี 2030

(8)บริษัทน้ำมัน Aramco จะขายหุ้นแก่ภาคเอกชน – แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ซาอุดี้ ฯ เปิดเผยว่า จะมีการขายหุ้นบริษัทน้ำมัน Aramco ส่วนหนึ่งให้กับเอกชนในปีนี้ ซึ่งคาดว่าจะเป็นราคาขายที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ของตลาดหุ้น

(9)เริ่มใช้กฎหมายป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ –กษัตริย์ซัลมาน บิน อับดุลอาซิส ทรงสั่งการให้มีการวางแผนระบบป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งจะเริ่มใช้ในปีนี้

(10)เริ่มใช้กฎหมายควบคุมการจราจรอย่างเคร่งครัด – อาทิ การใช้เครื่องมือตรวจจับอัตโนมัติ สำหรับผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ การฝ่าฝืนไม่คาดเข็มขัดนิรภัย รวมทั้งคนขับที่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร เป็นต้น

(11)ราคาค่าไฟฟ้า – ซาอุดี้ฯ จะเพิ่มอัตราค่าไฟฟ้าในปี 2018 นี้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ และหารายได้เข้ารัฐนอกเหนือจากรายได้จากการขายน้ำมันดิบ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s