ศาลยิวสั่งเลื่อนเส้นตายการรื้อถอนบ้านผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ 15 ราย ที่บุกรุกที่มีโฉนดของชาวปาเลสไตน์

http://www.middle-east-online.com/english/?id=87473

http://www.middle-east-online.com

เยรูซาเล็ม – เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ศาลสูงอิสราเอล ยินยอมเห็นด้วยกับคำร้องของรัฐบาล ที่ให้ขยายเวลาเส้นตายในการรื้อถอนบ้านเรือนชาวยิวที่ตั้งถิ่นฐานใหม่จำนวน 15 หลัง ที่บุกรุกเข้าไปปลูกสร้างบนที่ดินมีโฉนดของชาวปาเลสไตน์ ในเขตยึดครองเวสต์ แบงค์ (ยิวใช้ชื่อพื้นที่นี้ตามที่ตั้งให้ใหม่ว่า Netiv Haavot)

เส้นตายที่ศาลอิสราเอลกำหนดไว้เดิม คือ วันที่ 6 มีนาคม ที่จะถึงนี้ และศาลได้ประกาศเลื่อนไปจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ทั้งนี้ ศาลได้ออกคำตัดสินเมื่อปี 2016 ให้รื้อถอนบ้านของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวยิว ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเยรูซาเล็ม โดยมีชาวยิวที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ประมาณ 50 ครอบครัว

สื่ออิสราเอลรายงานเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่า รัฐบาลอิสราเอลได้อนุมัติแผนที่จะออกกฎหมายรับรองพื้นที่ก่อสร้างนิคมชาวยิวอพยพ ในเขต Netiv Haavot ให้ถูกต้อง โดยมีการกำหนดก่อสร้างที่อยู่อาศัย 350 หลังในบริเวณดังกล่าว แม้ว่าจะไม่ใช่บ้านที่ถูกคำสั่งศาลให้รื้อถอนก็ตาม

มีรายงานว่า โครงการดังกล่าวได้อนุมัติเงินจำนวน 17 ล้านดอลล่าร์ เพื่อจ่ายเป็นการชดเชยให้กับครอบครัวชาวยิวที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานใหม่ ซึ่งอยู่ในบ้านที่ต้องถูกรื้อถอน และยังมีการจัดหาที่อยู่ชั่วคราวให้ด้วย

ทั้งนี้ การตั้งถิ่นฐานใหม่ของชาวอิสราเอลทั้งหมดถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ แต่รัฐบาลอิสราเอลได้สร้างความแตกต่างโดยกำหนดให้พื้นที่ที่มีการออกกฎหมายรับรองเป็นพื้นที่ที่ถูกต้อง และเรียกขานพื้นที่อื่นๆ ที่ยังไม่ได้มีกฎหมายรับรองว่า เป็นพื้นที่หน้าด่านที่อยู่รอบนอก เช่น Netiv Haavot ซึ่งชาวยิวอพยพเชื่อว่า ในอนาคตพื้นที่ที่พวกเขาเข้าไปบุกรุกจะมีการทำให้ถูกกฎหมายและพวกเชาจะมีสิทธิครอบครองอย่างถูกต้อง

อิสราเอลเข้ายึดครองฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนหลังสงคราม 6 วัน ในปี พ.ศ. 2510 การขยายตั้งถิ่นฐานใหม่ถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การทำข้อตกลงสันติภาพต้องสะดุดหยุดลง เนื่องจากพื้นที่ที่ยิวบุกรุกเข้าไปตั้งถิ่นฐาน เป็นพื้นที่ที่ชาวปาเลสไตน์กำหนดไว้สำหรับสร้างรัฐของตนเองในอนาคต

ชาวยิวที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานใหม่ ประมาณ 600,000 คน เข้ามาอาศัยอยู่ในเขตเวสต์ แบ๊งค์ และเยรูซาเล็มตะวันออก ที่เป็นที่อยู่อาศัยดั้งเดิมของชาวปาเลสไตน์ประมาณ 3 ล้านคน (ตัวเลขปัจจุบัน)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s