มุขมนตรีคนใหม่รัฐซาราวัคคิดแก้กฎหมายให้มุอัลลัฟเปลี่ยนกลับไปศาสนาเดิมได้

http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/sarawak-could-allow-converts-to-renounce-islam

http://www.straitstimes.com

มุขมนตรีรัฐซาราวัค ประเทศมาเลเซีย ประกาศว่า อาจจะแก้ไขกฎหมายของรัฐ ให้ผู้ที่มาเข้ารับอิสลามสามารถเปลี่ยนกลับไปนับถือศาสนาเดิมได้ หลังจากที่มีกรณีความขัดแย้งในศาลที่เกี่ยวกับบุคคล 3 คน ที่ต้องการสละอิสลามกลับไปนับถือศาสนาเดิม

ดาโต๊ะ อะบัง โยฮารี โอเป็ง กล่าวเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนว่า อาจจะมีการแก้ไขข้อกฎหมายของรัฐ ที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา เพื่อเป็นทางออกให้กับคนที่มาเข้ารับอิสลาม โดยเขากล่าวว่า ต้องแก้ไขกฎหมายในกรณีที่เกี่ยวข้องกับคนนอกศาสนา เพื่อมิให้พวกเขาถูกลงโทษแขวนคอ ทั้งนี้ มีความจำเป็นต้องวางมาตรการการดำเนินการให้เป็นรูปแบบเดียวกัน และว่า หากคนที่มารับอิสลามต้องการกลับไปนับถือศาสนาเดิม ก็ไม่ควรจะหน่วงเหนี่ยวเขาไว้

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ศาลสูงไม่รับฟังคำอุทธรณ์ของชาวซาราวัค 3 คน ที่อดีตเคยนับถือศาสนาคริสต์ และเปลี่ยนมารับอิสลาม โดยพวกเขาต้องการให้มีการบันทึกในทะเบียนว่า ปัจจุบันพวกเขาเป็นคริสเตียน และให้มีการระบุในบัตรประจำตัวประชาชนให้ตรงกัน

ประเทศมาเลเซียมีการใช้กฎหมายอิสลามในระดับรัฐ และก่อนหน้านี้ศาลชาริอะฮ์ของซาราวัค ได้ออกคำพิพากษาว่า ศาลระดับรัฐไม่มีอำนาจในการออก “หนังสือรับรองการปลดออกจากศาสนาอิสลาม – Letter of Release from Islam” ซึ่งกรมจดทะเบียนแห่งชาติ ต้องการเอกสารดังกล่าวเพื่อนำมาเป็นหลักฐานในการแก้ไขสถานะทางศาสนาอย่างเป็นทางการ หลังจากต้องเผชิญกับทางตัน ทำให้ผู้ร้องทั้ง 4 ต้องไปยื่นร้องคดีกับศาลแพ่งแทน

ในมาเลเซีย ผู้นับถือศาสนาอื่นที่ต้องการแต่งงานกับมุสลิม ต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามจึงจะได้รับการรับรองตามกฎหมาย ชาวซาราวัค 3 คนดังกล่าว ได้เปลี่ยนมานับถืออิสลามเมื่อแต่งงานกับมุสลิม และเมื่อหย่ากัน หรือคู่สมรสเสียชีวิต พวกเขาจึงต้องการกลับมาเป็นคริสเตียนตามเดิม

ถึงแม้มาเลเซียจะเป็นประเทศที่มีมุสลิมเป็นชนส่วนใหญ่ แต่ซาราวัคกลับเป็นรัฐเดียวที่มีจำนวนชาวคริสเตียนมากกว่ามุสลิม การสำรวจล่าสุดในปี 2010 พบว่า รัฐซาราวัคมีประชากรคริสเตียน 1.04 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 44.2 ในขณะที่มีชาวมุสลิมเพียง 710,815 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 30.2

มุขมนตรีอะบัง โยฮารี กล่าวว่า เขาขอเวลา 6 เดือนในการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย และซาราวัคควรต้องมีเสรีภาพ และนโยบายที่นำมาประยุกต์ใช้ได้จริง

ในเรื่องนี้ Pakatan Harapan ผู้นำฝ่ายค้านแสดงความเห็นด้วย โดยกล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างมุสลิม กับคริสเตียน แต่เป็นเพียงการมอบเกียรติยศแก่ประชาชน ให้พวกเขาได้มีเสรีภาพในตามความศรัทธาที่เขาต้องการ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s