เอมิเรตส์จัดสำรวจความเห็น แก้ข่าวลือประชาชนหนุนภราดรภาพมุสลิม

https://www.khaleejtimes.com/news/general/98-emiratis-reject-muslim-brotherhood

http://www.khaleejtimes.com

ศูนย์ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและวิจัยแห่งเอมิเรตส์ (ECSSR) ทำการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกลุ่ม ภราดรภาพมุสลิม หรือ Muslim Brotherhood ซึ่งผลการสำรวจเปิดเผยว่า ร้อยละ 97.55 ของชาวเอมิเรตส์ มีทัศนะในเชิงลบต่อกลุ่มภราดรภาพมุสลิม โดยยิ่งสอบถามในกลุ่มที่มีการศึกษาสูง ทัศนะในเชิงลบก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น

การสำรวจของ ECSSR ดังกล่าว จัดทำขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคม ทุกเพศ ระดับชั้นการศึกษา รายได้ และอายุ ทั้งนี้เพื่อเป็นการต้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกลุ่มภราดรภาพมุสลิม ที่มีผลกระทบต่อสังคมในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ดร.ญามาล ซานัด อัล สุวัยดี ผู้อำนวยการของ ECSSR เปิดเผยถึงผลการสำรวจ ว่า ผู้ที่จบการศึกษาระดับประถม ร้อยละ 96.19 มีทัศนะคติเชิงลบต่อกลุ่มภราดรภาพมุสลิม ตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 96.47 สำหรับผู้ที่จบระดับมัธยม และ เพิ่มเป็น 97.52 และ 97.92 สำหรับผู้จบระดับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ตามลำดับ ส่วนระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี มีทัศนะไม่ดีต่อภราดรภาพมุสลิมร้อยละ 98.74

เขายังกล่าวต่อไปว่า ถึงแม้ผลการสำรวจจะตรงกับที่คาดเดาไว้ เนื่องจากเป็นลักษณะตามธรรมชาติของชุมชนชาวเอมิเรตส์ก็ตาม แต่การสำรวจครั้งนี้มีความซับซ้อนกว่าการเพียงแต่ให้ประชาชนเลือกระหว่าง กลุ่มสุดโต่งกับการสนับสนุนผู้นำสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทั้งนี้ ศูนย์ ECSSR ทำการสำรวจบนพื้นฐานของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อแก้ไขความพยายามที่หน่วยงานต่างชาติบางหน่วย พยายามที่จะทำให้เข้าใจผิดว่าประชาชนมีความพึงใจในภราดรภาพมุสลิม

ผลการวิจัยสอดคล้องกับค่านิยมที่เปิดกว้าง ความอดทนยอมรับ และการดำเนินสายกลาง ซึ่งเป็นแนวทางที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เชิดชูตลอดมา ในขณะที่กลุ่มภราดรภาพมุสลิมเรียกร้องหาความรุนแรง และการก่อการร้าย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s