หนิงเซี๊ยะเปลี่ยนป้ายฮาลาลมาใช้อักษร ‘พินอิน – pinyin’ หลังพรรคคอมมิวนิสต์เพ่งเล็งอาหรับนิยม

http://www.globaltimes.cn/content/1095291.shtml

http://www.globaltimes.cn

เขตปกครองตนเองหนิงเซี๊ยะ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน ซึ่งมีชาวมุสลิมหุยอาศัยอยู่จำนวนมาก ได้ตัดสินใจเปลี่ยนตัวอักษรที่ใช้ในป้ายระบุฮาลาล โดยการใช้ ‘พินอิน’ แทนที่ภาษาอาหรับที่ใช้อยู่เดิม และยังเปลี่ยนแบบก่อสร้างอาคารที่มีลักษณะเป็นแบบอิสลามนิยม ที่ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันถึงความโน้มเอียงไปสู่อุดมการณ์ร่วมอิสลามในภูมิภาค

ประชาชนในเขต Wuzhong และ Yinchuan ได้ยืนยันว่า ร้าน และแผงขายอาหารอิสลามจะต้องเปลี่ยนตราที่ระบุว่า ขายอาหารฮาลาล จากตัวหนังสือจีนหรืออาหรับ ให้มาเป็นป้ายแบบใหม่ ซึ่งในป้ายใหม่นี้ จะมีทั้งตัวอักษรภาษาจีน ที่อ่านว่า “อาหารฮาลาล” และตัว ‘pinyin’ ที่อ่านว่า “หนิงเซี๊ยะ” และ “QING ZHEN SHI PIN”

ผู้ใช้นามว่า IslamRay เขียนข้อความใน WeChat ว่า การเปลี่ยนนี้มีขึ้นในหลายๆ พื้นที่ รวมทั้งในซุปเปอร์มาร์เก็ต ใน Yinchuan อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ในสมาคมอิสลามแห่งหนิงเซี๊ยะ ใน Yinchuan กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวัน แต่ไม่ยอมแสดงความคิดเห็นอื่นๆ

ใน 2-3 ปีที่ผ่านมา หนิงเซี๊ยะ เป็นพื้นที่รวมความขัดแย้งเกี่ยวกับ ความโน้มเอียงสู่อุดมการณ์ร่วมในอิสลาม เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญหลายคนชี้แนะว่า ฝ่ายปกครองหนิงเซี๊ยะควรวางมาตรการต่อต้านแนวคิดฮาลาล และแนวคิดอิสลามที่ได้รับอิทธิพลจากประเทศแถบอาหรับ

มีการนำเสนอภาพโครงการฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ในชื่อ Sino-Arab Axis เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ที่ผ่านมา โดย Sino-Arab Axis เป็นจุดชมวิวใน Yinchuan ที่สร้างขึ้นในปี 2016 เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงความสัมพันธ์อันดี ระหว่างจีนกับโลกอาหรับ โดยมีการสร้างรูปปั้นจันทร์เสี้ยว และสร้างศาลาที่ออกแบบสไตล์อาหรับรอบบริเวณ แต่สื่อได้รับข้อมูลจากคณะกรรมการพรรคประจำเขตจินเฟง ในหยิงชวน ที่ระบุว่า จะมีการเปลี่ยนรูปแบบศาลาที่ทำเป็นสไตล์อาหรับ ไปเป็นแบบสไตล์จีน โดยให้เหตุผลว่า เป็นความพยายามในการสร้างบรรยากาศแห่งความสุข ความกลมเกลียวและสามัคคี

หยาง ฟามิง ประธานสมาคมอิสลามแห่งประเทศจีน กล่าวว่า ทางสมาคม ฯ ต้องคอยระแวดระวังตรวจสอบปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับอิสลาม ที่อาจจะเกิดขึ้นในภูมิภาค รวมทั้งมัสยิดต่างๆ ที่อาจจะมีกิจกรรมที่โน้มเอียงไปในแนวทางอาหรับ และเรื่องเกี่ยวกับฮาลาล ที่ปรากฏว่า เริ่มมีปัญหาแทรกแซงในชีวิตประจำวันของชาวบ้านบ้างแล้ว

หมายเหตุ: “pinyin / พินอิน” คือ ระบบที่คิดขึ้นมาเพื่อใช้ในการออกเสียงภาษาจีนกลาง โดยยืมตัวอักษรโรมัน (อังกฤษ) มาใช้ เช่น

清真

qīngzhēn Islamic; Muslim; halal (of food); clean; pure

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s