ทัศนะของมกุฎราชกุมาร บิน ซัลมาน ต่อชาวชีอะฮ์ในราชอาณาจักรซาอุ ฯ

https://english.alarabiya.net/en/News/2018/04/03/What-did-Saudi-Crown-Prince-say-about-Shiites-in-Saudi-Arabia-.html

http://www.english.alarabiya.net

ในการประทานสัมภาษณ์กับสื่อ The Atlantic มกุฎราชกุมาร บิน ซัลมาน กล่าวถึงประเด็นชาวชีอะฮ์ในราชอาณาจักรซาอุ ฯ ว่า ชาวชีอะฮ์ เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของสังคมในราชอาณาจักรซาอุ ฯ

มกุฎราชกุมาร บิน ซัลมาน กล่าวตอบคำถาม ที่บรรณาธิการ The Atlantic ถามเกี่ยวกับแนวคิดวะฮฺบีในซาอุ ฯ ว่า ไม่มีใครสามารถให้คำจำกัดความคำนี้ได้ เพราะสิ่งนี้ไม่มีอยู่ในซาอุ ฯ

ท่านยังกล่าวว่า “ในราชอาณาจักรซาอุ ฯ มีความเชื่อเช่นกันว่า ในแนวทางซุนนีย์ มีการแบ่งออกเป็น 4 สำนักคิด คือ ฮันบาลี ฮานาฟี ชาฟิอี และมาลิกี ซึ่งมีข้อถกเถียงกันในการตีความอัล-กุรอาน ราชอาณาจักรซาอุ ฯ มีผู้รู้รอบทางศาสนา (อุลามะอฺ) และคณะกรรมการฟัตวา (ซึ่งออกคำตัดสินทางศาสนา) และเป็นที่ทราบกันอย่างแน่ชัดว่า กฎหมายของซาอุ ฯ มาจากอิสลามและอัล-กุรอาน ในซาอุ ฯ มีทั้งชาวมุสลิมซุนนีย์ และชีอะฮ์ เรามีชาวชีอะฮ์ อยู่ในคณะรัฐบาล และมหาวิทยาลัยสำคัญแห่งหนึ่งในราชอาณาจักรซาอุ ฯ มีอธิการบดีเป็นชาวชีอะฮ์ ดังนั้น เราเชื่อว่า ราชอาณาจักรซาอุ ฯ เป็นแหล่งรวมของสำนักคิด และนิกายของมุสลิม”

สำหรับคำถามที่ว่า ความขัดแย้งระหว่างราชอาณาจักรซาอุฯ กับอิหร่าน มาจากปัญหาด้านศาสนาหรือไม่ มกุฎราชกุมาร บิน ซัลมาน กล่าวตอบว่า “เป็นอย่างที่กล่าวข้างต้น ว่า ชาวชีอะฮ์ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขในราชอาณาจักร เราไม่มีปัญหากับชาวชีอะฮ์ ที่เป็นปัญหาคือ ประเด็นอุดมการณ์ของระบอบปกครองในอิหร่าน โดยซาอุ ฯ เชื่อว่า อิหร่านไม่มีสิทธิในการเข้าแทรกแซงกิจการของราชอาณาจักรซาอุ ฯ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s