เลขาธิการ OIC เผยเจ้าชายบิน ซัลมานเยือนยุโรป-อเมริกาช่วยแก้ภาพพจน์อิสลามให้เป็นบวก

https://aawsat.com/english/home/article/1237356/oic-chief-says-crown-princes-tour-eradicated-negative-stereotyping-arab-islamic

http://www.aawsat.com

ยูซุฟ บิน อะหมัด อัล-โอธัยมีน เลขาธิการ OIC เผยเมื่อวันที่ 13 เมษายน ที่ผ่านมาว่า ในการเยือนประเทศตะวันตกอันได้แก่ อังกฤษ สหรัฐ ฯ ฝรั่งเศส และสเปน มกุฎราชกุมาร บิน ซัลมาน ช่วยแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่แท้จริงของอิสลาม และมุสลิม ทั้งยังช่วยลดภาระในการลบประเด็นป้ายร้ายอิสลาม และอาหรับที่มีมาช้านาน

เขายังแสดงความยินดีต่อกษัตริย์ซัลมาน และมกุฎราชกุมาร ในความสำเร็จที่สืบเนื่องจากการเยือน ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ วิชาการ และวัฒนธรรมในระดับต่างๆ และว่า การเยือนต่างประเทศช่วยสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนชาวอาหรับ และเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม ในการมองอนาคตในแง่ดีและสร้างสรรค์

เขายังกล่าวยกย่องการแถลงของมกุฎราชกุมาร ในประเด็นที่เกี่ยวกับการก่อการร้าย ความสุดโต่ง การสานเสวนา และการอยู่ร่วมกันในสังคมอันหลากหลาย โอธัยมีน ยังได้แสดงความชื่นชมต่อคำยืนยันของเจ้าชายบิน ซัลมาน ที่ว่า อิสลามไม่มีความเกี่ยวโยงกับการกระทำของกลุ่มก่อการร้าย และความสุดโต่ง ทั้งยังปฏิเสธการที่กลุ่มก่อการร้ายอ้างว่า กระทำการในนามของอิสลามด้วย

ในการแถลงที่ประเทศฝรั่งเศส เจ้าชายบิน ซัลมาน กล่าวว่า ราชอาณาจักรซาอุ ฯ มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคอาหรับ และเป็นสมาชิกของกลุ่มที่สำคัญ 3 กลุ่ม อันได้แก่ กลุ่มประเทศสมาชิกอ่าว (GCC) สันนิบาทชาติอาหรับ และ องค์การความร่วมมือดิสลาม (OIC)

ราชอาณาจักรซาอุ ฯ เป็นประเทศที่ร่วมก่อตั้ง OIC ขึ้นเพื่อจัดการกับประเด็นทั้งที่เกี่ยวกับปาเลสไตน์ และอิสลาม และ OIC เป็นองค์กรระดับนานาชาติที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากสหประชาชาติ โดยมีสมาชิกทั้งหมด 57 ประเทศ

OIC ยังมีสำนักงานใหญ่อยู่ในราชอาณาจักรซาอุ ฯ ทั้งยังได้รับการโอบอุ้มเพื่อให้มั่นใจว่า จะสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเป็นอิสระ

เลขาธิการ OIC ยืนยันว่า ซาอุ ฯ มิได้เข้าแทรกแซงในการบริหารงานของ OIC โดยเพียงแต่ให้การสนับสนุน และอำนวยความสะดวกตามหน้าที่ ในฐานะเป็นประเทศสมาชิก และในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมุสลิมทั่วโลก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s