รองนายกรัฐมนตรี มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านโครงการ “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่” หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 พร้อมขอให้ทุกศาสนาพัฒนาบุคลากรของตนเอง เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

23 เม.ย.2561สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี และผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม นำผู้ผ่านโครงการ “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่” หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 เข้าพบ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เพื่อรับมอบใบประกาศนียบัตร

โดยนายวิษณุ กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ผ่านโครงการ ว่าความปรารถนาหลักที่อยากเห็นผู้นำศาสนาทุกศาสนา ปรับปรุงบุคลากรในศาสนาของตนเองให้ความสำคัญให้มากขึ้น มีการเพิ่มอำนาจ เพิ่มหน้าที่ และเพิ่มความรับผิดชอบ แต่หากยังไม่มีความพร้อม ในการเพิ่มอำนาจ เพิ่มหน้าที่ และเพิ่มความรับผิดชอบ จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือการอบรม และหวังว่าแต่ละศาสนาจะมีการเตรียมความพร้อมบุคลากรของตนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความคิด มีความเห็นไปในทางที่บริสุทธิ์ตามเดิมของทุกศาสนา นอกจากนี้ สิ่งที่รัฐบาลต้องการเห็น คือ การมีศาสนุสัมพันธ์ของทุกศาสนาด้วยกัน การทำงานร่วมกันของทุกศาสนาและเพื่อส่วนรวม พร้อมกันนี้ ยังยินดีที่มีการตั้งสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม เพื่อฝึกอบรมความพร้อมของบุคลากรของหลักสูตรเป็นอย่างดี และพึงพอใจที่มีการริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมา

อย่างไรก็ตาม หวังว่าสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม จะนำหลักสูตรที่ 1 ทั้ง 2 รุ่น ไปปรับปรุงแก้ไข ให้ตรงกับความต้องการของผู้เข้าอบรมและประเทศชาติ ทั้งนี้ ยืนยันรัฐบาลเคารพในศาสนุสัมพันธ์ และอยากเห็นทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เพราะสุดท้ายก็เป็นการทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติร่วมกัน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s