วาติกันส่งสารอวยพรเนื่องในเดือนรอมฎอน วอนมุสลิม-คริสเตียนหันมาร่วมมือกัน

http://www.breitbart.com/national-security/2018/05/18/vatican-says-christians-and-muslims-must-move-from-competition-to-collaboration/

http://www.breitbart.com

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สภาสังฆราชาเพื่อการเสวนาสมานฉันท์ระหว่างศาสนา แห่งสำนักวาติกัน ได้ส่งสารมายังมุสลิมทั่วโลกเพื่อแสดงความยินดีและอวยพร เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน โดยสารดังกล่าวยังเรียกร้องให้ชาวมุสลิม และชาวคริสเตียนร่วมมือกัน และช่วยกันเอาชนะความแตกต่าง

คาร์ดินัล Jean-Louis Tauran กล่าวในสารว่า บ่อยครั้งที่การแข่งขัน ชิงดีชิงเด่นกันระหว่างมุสลิม-คริสเตียน ได้ทำให้เกิดผลเสียซึ่งนำไปสู่ การทะเลาะเบาะแว้ง อิจฉาริษยา และความตึงเครียด ในบางกรณีถึงกับนำไปสู่การเผชิญหน้าที่รุนแรง โดยเฉพาะเมื่อมีการนำศาสนามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง เช่น กลุ่ม ISIS อัล-กออิดะ อัลชะอฺบ๊าบ โบโกฮาราม ฮามาส และกลุ่มตอลิบานอื่นๆ

ดังนั้น การแข่งขันระหว่างศาสนาดังกล่าว เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของศาสนเอง และผู้ที่นับถือศาสนานั้นๆ และทำให้คนเห็นว่า ศาสนาไม่ได้ทำให้เกิดความสงบสันติ แต่กลับเป็นแหล่งของความรุนแรงและขัดแย้ง

นักวิเคราะห์ของ Breitbart News รายงานว่า เดือนรอมฎอน ปี 2017 เกิดเหตุความรุนแรงนองเลือดมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ จากน้ำมือของกลุ่มหัวรุนแรง จนมีผู้เสียชีวิต 1m639 ราย และบาดเจ็บ 1,704 ราย

สารดังกล่าวยังระบุว่า เมื่อตระหนักถึงสิ่งที่มีร่วมกัน และการให้ความเคารพต่อความแตกต่างที่ถูกต้องตามหลักการศาสนา มุสลิม-คริสเตียนควรสร้างรากฐานที่มั่นคง สำหรับความสัมพันธ์ที่สงบสุขให้เกิดขึ้น โดยเปลี่ยนจากการแข่งขันกันและการเผชิญหน้ากัน มาเป็นการร่วมมือกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อที่จะมีส่วนร่วมในสันติสุข และภราดรภาพในการทำงานร่วมกัน และให้เกียรติซึ่งกันและกัน

และด้วยวิถีเช่นนี้ ก็จะเป็นการเพิ่มความรุ่งโรจน์แก่พระเจ้าผู้ทรงอำนาจ และเป็นการส่งเสริมความกลมเกลียวในสังคม ที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s