นายกฯเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงละศีลอดเดือนรอมฎอน

21 พฤษภาคม 2018

นายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงละศีลอด เดือนรอมฎอน ปี 2561 ชื่นชมพี่น้องมุสลิมฝึกความอดทน-จิตใจให้มีสติหนักแน่น สร้างสรรค์สังคมสันติสุข

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหังหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงละศีลอด เดือนรอมฎอน ปี ฮ.ศ. 1439 แก่ผู้แทนเอกอัครราชทูตมุสลิมประจำประเทศไทย ผู้นำทางศาสนาอิสลาม ประกอบด้วยท่านจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รวมทั้งคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศ ตลอดจนคณะบุคคลสำคัญจากวงการต่าง ๆ ของชุมชนมุสลิมในประเทศไทย จำนวนประมาณ 350 คน โดยมีคณะรัฐมนตรีบางส่วนเข้าร่วม

ในโอกาสนี้ได้อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน จากนั้นนายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งว่า เดือนรอมฎอนถือเป็นเดือนแห่งความศักดิ์สิทธิ์ประเสริฐสุดที่พระอัลลอฮ์ได้ประทานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ให้พี่น้องมุสลิมได้ศึกษาสิ่งที่พระเป็นเจ้าต้องการให้มนุษย์ได้ยึดถือปฏิบัติในการดำเนินชีวิต และประพฤติตนตามหลักศาสนบัญญัติ เพื่อสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ปฏิบัติ และสร้างสังคมให้มนุษย์ได้อยู่ร่วมกันด้วยสันติสุข ซึ่งการศึกษาพระคัมภีร์อัลกุรอานจึงถือเป็นการเข้าถึงองค์พระอัลลอฮ์อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ในนามของรัฐบาล ขอชื่นชมพี่น้องมุสลิมที่ได้ปฏิบัติถือศีลอด ด้วยจิตใจและศรัทธาที่เข้มแข็งมั่นคง ดำรงตนให้อยู่ในหลักศาสนา และขัดเกลาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากความโกรธแค้น ความขุ่นข้องหมองใจ ได้ฝึกความอดทน อดกลั้นต่ออุปสรรค และความยากลำบากต่างๆ รวมทั้งฝึกฝนจิตใจให้เป็นผู้มีสติ และมีความหนักแน่น ซึ่งจะบังเกิดผลต่อการสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีสันติสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s