ออสเตรเลียประกาศยืนยันเป็นผู้จัดหาเนื้อฮาลาลที่ไว้วางใจได้ 100 % ส่งออกทั่วโลกกว่าร้อยประเทศ

https://muslimvillage.com/2018/05/20/129557/australia-stands-trusted-supplier-halal-meat/

http://www.muslimvillage.com

ด้วยจำนวนมุสลิมที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียราว 500,000 คน ทำให้ประเทศนี้กลายเป็นผู้นำโลกในด้านกระบวนการ และการผลิตเนื้อฮาลาล รวมทั้งผลิตภัณฑ์เนื้อ ประเทศออสเตรเลียได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจมานาน ว่าเป็นผู้จัดหาทั้งเนื้อวัว เนื้อแกะ ฮาลาลที่ไว้วางใจได้ ส่งไปยังกว่า 100 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งในแถบตะวันออกกลาง

โครงการรับรองฮาลาลของออสเตรเลียได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในบรรดาการรับรองฮาลาลที่เข้มงวดที่สุดในโลก โครงการ ฯ ได้รับการอนุญาตการจากรัฐบาลออสเตรเลีย (AGAHP) และดำเนินการโดยร่วมมือกับกระทรวงเกษตรแหล่งน้ำ ของรัฐบาล และองค์กรอิสลามแห่งออสเตรเลีย

ออสเตรเลียลงทุนหลายล้านดอลล่าร์ ในการวิจัยและพัฒนาวิทยาการเกี่ยวกับเนื้อ และยังมีความเข้าใจว่า ปศุสัตว์ที่มีสุขภาพดี ได้กินอาหารที่ดี และปราศจากความเครียด จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์มีคุณภาพดีเยี่ยม เป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค

หนึ่งในข้อกำหนดด้านฮาลาลที่สำคัญคือ สัตว์ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตลอดชีวิต และต้องมีการให้อาหารและน้ำตามกำหนด ออสเตรเลียมีพื้นที่ว่างมากมายให้สัตว์ได้เดินออกกำลัง รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และมาตรฐานด้านสวัสดิภาพสัตว์ยังสูงที่สุดในโลก และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหลายได้ไม่ยาก

ยิ่งกว่านั้น โรงงานแปรรูปเนื้อทั้งหมดของออสเตรเลียยังจ้างคนเชือดสัตว์ เฉพาะที่เป็นมุสลิมที่ผ่านการลงทะเบียน และได้รับการอบรมแล้วเท่านั้น

เชฟใหญ่ชาวตะวันออกกลาง ทาริก อิบราฮีม ถึงขนาดให้การรับรองว่า เมื่อซื้อเนื้อวัว หรือเนื้อแกะฮาลาลออสเตรเลียแล้ว คุณจะได้รับเนื้อฮาลาลที่สะอาด ปลอดภัย และรับรองฮาลาล 100 % ซึ่งคุณสามารถเพลิดเพลินกับอาหารมื้อนั้นได้อย่างมั่นใจ

ตลาดฮาลาลนับเป็นกลุ่มธุรกิจด้านอาหารส่วนหนึ่งที่เติบโตเร็วที่สุด โดยตลาดอาหารฮาลาลทั่วโลกมีมูลค่าประมาณ 667ล้านดอลล่าร์ คิดเป็นเกือบร้อยละ 20 ของอุตสาหกรรมอาหารทั่วโลก และคาดว่าจะพุ่งขึ้นสูงถึง 2.55 ล้านล้านดอลล่าร์ ภายในปี 2020 (พ.ศ.2567)

ประเทศแถบตะวันออกกลางนำเข้าเนื้อวัว-เนื้อแกะคิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนที่บริโภคทั้งหมด การนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อแดงทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 5.1 พันล้านดอลล่าร์ คาดหมายว่าการเพิ่มขึ้นของประชากรในภูมิภาคตะวันออกกลางจะอยู่ที่ร้อยละ 40 ภายในปี 2573 ซึ่งในตอนนั้น การบริโภคอาหารในตะวันออกกลางอาจจะเพิ่มขึ้นถึง 51 ล้านตัน ภายในปี 2563 ซึ่งคิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ย 4.6 % ต่อปี

ด้านภาคฮาลาลของกลุ่มประเทศสมาชิกบนอ่าว (GCC) มีมูลค่า 5 หมื่นล้านดอลล่าร์ การนำเข้าอาหารประจำปีของภูมิภาค คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า โดยเพิ่มจาก 25.8 พันล้านดอลล่าร์ ในปี พ.ศ.2553 เป็น 53 พันล้านดอลล่าร์ ในปี พ.ศ.2563 โดยจำนวนรวมการนำเข้าทั้งหมดของเนื้อฮาลาลจะอยู่ที่เกิน 1 ล้านเมตริกตันต่อปี

อ้างอิงจากนักเศรษฐศาสตร์ที่กล่าวถึงแนวโน้มอันแพร่หลายของฮาลาล เชื่อว่าอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลจะกลายเป็นตลาดที่สำคัญยิ่งในอนาคตอันใกล้นี้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s