มุสลิมมินดาเนายินดี สภาล่างฟิลิปปินส์ผ่านกฎหมายให้ปกครองตนเอง

http://www.arabnews.com/node/1312711/world

http://www.arabnews.com

มะนิลา – เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สภาล่างฟิลิปปินส์ อนุมัติวาระที่ 3 และเป็นวาระสุดท้ายของการเสนอกฎหมายให้อำนาจการปกครองตนเอง ในเขตที่มีมีมุสลิมชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่

กฎหมายผ่านสภาด้วยคะแนนโหวต 227 เสียง โดยมีสมาชิกสภาที่ไม่เห็นด้วย 11 คน และงดออกเสียง 2 คน ทำให้กฎหมายบทที่ 6475 ซึ่งจะให้สิทธิพื้นฐานในการปกครองตนเองตามกฎหมาย Basic Bangsamoro Law (BBL) สามารถผ่านการอนุมัติไปสู่ขั้นตอนต่อไป

อัล-ฮัจญี อิบรออีม มุร๊อด ประธานกลุ่มแนวหน้าอิสลามเสรีโมโร (MILF) แสงดความยินดีในความก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง และกล่าวว่า ความก้าวหน้านี้จะนำไปสู่สันติภาพอันถาวรในดินแดนหมู่เกาะมินดาเนา ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง

ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ ได้เห็นชอบและรับรอง การที่กลุ่ม BBL ร้องขอเป็นการเร่งด่วนให้พิจารณาผ่านกฎหมายดังกล่าว เพื่อที่จะได้มีการตั้งพรรคการเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ และสามารถพัฒนาเขตบังสะโมโรให้ดีขึ้น ทั้งนี้ มีนักการเมืองจากเขตมินดาเนา 5 คน ช่วยกันล๊อบบี้ให้สมาชิกสภาคนอื่นๆ ผนึกกำลังกันเพื่อช่วยสร้างเอกภาพขึ้นในชาติ

อามิฮิลดา ซังโคปัน รองประธานคณะกรรมการเพื่อสันติ ความประนีประนอม และเอกภาพ กล่าวรับรองว่า ถึงเวลาอันสมควรแล้วที่เรื่องราวของชาวบังสะโมโร แห่งมินดาเนา จะได้รับการบอกเล่าผ่านมุมมองของตนเอง

ทั้งนี้ มีการกล่าวสุนทรพจน์เพื่อให้เหตุผลโน้มน้าวจิตใจของสมาชิกสภา ให้เห็นชอบในการอนุมัติกฎหมาย โดย รองประธานสภา บัย ซานดรา ซีมา ประธานคณะกรรมการกิจการมุสลิม ฯ Mauyag Papandayan และประธานคณะกรรมการปกครองท้องถิ่น Pedro Acharon

ฮัจญี อิบรอฮีม มุร็อด กล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่า กฎหมายนี้จะสามารถผ่านการอนุมัติของวุฒิสภาไปได้ ซึ่ง ณ เวลานี้ กำลังมีการพิจารณาแก้ไขมาตราต่างๆ อยู่

คาดว่า ขั้นตอนต่างๆ ในการผ่านกฎหมายออกบังคับใช้จะเสร็จสมบูรณ์ ทันให้ประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ลงนามก่อนเวลา 16:00 ของวันที่ 23 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ และจะใช้เวลาอีก 120 วัน ในการให้สัตยาบันรับรองกฎหมายนี้โดยกลุ่มต่างๆ ที่จะมีผลกระทบ โดยคาดว่าจะมีการเปิดให้เสนอความคิดเห็นในเดือนพฤศจิกายน ปีนี้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s