กรรมการกลางฯ.ร่วมกอจ.อ่างทองจัดสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน

23 มิ.ย.61

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน หลักสูตรการเตรียมการและการพัฒนาระบบคุณภาพผู้ประกอบการฮาลาล ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อ.เมือง จ.อ่างทอง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s