กอจ.กระบี่ประสานสมาคมสตรีมุสลิมฯรณรงค์สนับสนุนโรงพยาบาลกระบี่ครบรอบ65ปี

วันเสาร์ที่ 23/6/2561

ได้มีการประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารโรงพยาบาลกระบี่ และองค์กรศาสนาอิสลามจังหวัดกระบี่โดยการนำของนายอัสนาวี มุคุระประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ในการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สังคม

โรงพยาบาลกระบี่จะจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพื่อการดูแล รักษาสุขภาพของพี่น้องในจังหวัดกระบี่ ซึ่งกว่า 50% เป็นพี่น้องมุสลิม และผู้ที่มาเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในกิจกรรมการร่วมมือกันสนับสนุนดังกล่าวคืออีกหนึ่งบทบาทของการสร้างสรรค์สังคม

สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ ได้แสดงบทบาทสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขมาโดยตลอด อทิ ให้ความรู้เรื่อง อาหารปลอดภัย ลด หวาน มัน เค็ม เป็นองค์กรในจังหวัดทำกิจกรรม เด็กกระบี่ IQ ดี จน IQ เด็กกระบี่ สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และอีกมากมายหลายโครงการ

“ด้วยโอกาสดีครานี้จึงขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนการซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลกระบี่ เพื่อให้มีความพร้อมในการรักษาและช่วยเหลือได้ทันท่วงที ทั้งนี้แจ้งความประสงค์การสมทบทุนได้ที่บัญชี สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ ธนาคารอิสลาม สาขากระบี่ หมายเลข 106-1-09866-4 หรือ แจ้งความจำนงค์ที่รองวลัยรัตน์ มุคุระ (093-7788044) และ รองสาลินี เกกินะ (080-5194564) ”

“ขอพระองค์ทรงโปรดปรานกับกิจการงานครั้งนี้ของพี่น้องทุกท่านในการเป็นผู้ให้ด้วยเทอญ. อามีน” ดร.ภญ.เกศแก้ว เจ๊ะโส้ นายกสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่กล่าวในที่สุด

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s