กรรมการอิสลามฯ 7 จังหวัดภาคเหนือจัดสัมมนาการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาลฯในการตรวจสถานประกอบการ

วันที่ 23 มิถุนายน 2561.

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือ จัดการสัมมนาการประยุกต์ใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ฮาลาลในขั้นตอนการตรวจสถานประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ โดยมีท่านประธานกวินธร วงศ์ลือเกียรติ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเปิดงาน. ในการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ ลำปางและลำพูน มีจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 70 คน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s