นักวิทยาศาสตร์ปากีฯเข้าอบรมด้านห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาล ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักวิทยาศาสตร์ปากีสถานเข้ารับการอบรมด้านห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาล ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 21 – 27 มิถุนายน 2561 คณาจารย์นักวิจัยจาก UVAS หรือ University of Veterinary & Animal Sciences เมือง Lahore ปากีสถานจำนวนรวม 9 คนจำนวนนี้เป็นระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์ 8 คน โดยเข้าร่วม

“โครงการอบรมระยะสั้นการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล และเผยแพร่องค์ความรู้กระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในงานเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ มาเป็นประธานในพิธีอบรมครั้งนี้ด้วย ในการนี้ทำให้ประเทศไทยคือศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลของโลก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s