ซาอุ ฯ – เอมิเรตส์ประกาศลงนามข้อตกลง 20 ข้อ และร่วมมือกันใน 44 โครงการ

https://english.alarabiya.net/en/business/economy/2018/06/07/Saudi-Arabia-UAE-sign-20-deals-and-announce-44-joint-projects.html

http://www.english.alarabiya.net

มกุฎราชกุมารแห่งอะบู ดาบี ชี้ค โมฮัมเหม็ด บิน ซัยยิด และมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน แห่งราชอาณาจักรซาอุ ฯ ร่วมประชุมสภาความร่วมมือ ซาอุ-เอมิเรตส์ ครั้งแรกที่เจดดะฮ์ และมีการลงนามข้อตกลง และความร่วมมือราว 44 โครงการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศ และด้านการทหาร

ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว มีการประกาศถึงโครงสร้างขององค์กรความร่วมมือดังกล่าว เพื่อเร่งให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างรวดเร็ว และตามเป้าหมาย

วิสัยทัศน์ของสภาความร่วมมือ ฯ มีจุดหมายในการส่งเสริมทั้งในด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาบุคลากร และด้านการเมือง ความมั่นคง และการทหาร รวมทั้งเพิ่มความั่นคงในด้านสวัสดิการ และความผาสุกของประชาชนในทั้ง 2 ประเทศ

ชี้ค บิน ซัยยิด กล่าวในตอนท้ายของการประชุมว่า เป็นโอกาสสำคัญในประวัติศาสตร์ ที่จะสถาปนาความร่วมมือแบบอาหรับที่เป็นเอกลักษณ์ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและความเป็นเอกภาพ จะช่วยปกป้องผลประโยชน์ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับประชาชนทั้ง 2 ประเทศ

ซาอุ ฯ และเอมิเรตส์ เป็นประเทศอาหรับที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีกองกำลังติดอาวุธที่ทันสมัยพอๆ กัน โดยเศรษฐกิจของซาอุ ฯ และเอมริเรตส์ แสดงให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ที่มีมูลค่าถึง 1 ล้านล้านดอลล่าร์ การส่งออกของทั้ง 2 ประเทศรวมกัน มีส่วนแบ่งเป็นอันดับที่ 4 ของโลก และมีมูลค่าราว 750 พันล้านดอลล่าร์ บวกกับค่าการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภค ปีละ 150 พันล้านเอมิเรตส์ดิรฮัม ซึ่งก่อให้เกิดโอกาสอันมหาศาลสำหรับความร่วมมือทวิภาคีที่จะเกิดขึ้น

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s