สหประชาชาติเรียกประชุมสมัชชาด่วน พิจารณาญัตติความรุนแรงในฉนวนกาซ่า

https://www.middle-east-online.com/en/emergency-un-general-assembly-meeting-called-gaza-violencew

ww.middle-east-online.com

ประธานที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ นายมิโรสลาฟ ลาจชัค ประกาศเรียกประชุมด่วน เพื่อลงมติกรณีความรุนแรงในฉนวนกาซ่า ตามญัตติที่เสนอโดยสมาชิกกลุ่มอาหรับ

ทั้งนี้ จะมีการลงมติประณามอิสราเอล และขอมติที่จะให้มีการปกป้องชาวปาเลสไตน์จากความก้าวร้าวของอิสราเอล ตามที่มีการคัดค้าน (Veto) โดยสหรัฐ ฯ ในที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

วันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา มีการจัดประท้วงเพื่อทวงสิทธิ์การกลับคืนสู่แผ่นดินเกิด ตามบริเวณพรมแดนระหว่างอิสราเอลกับฉนวนกาซ่า ซึ่งทำให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตล่าสุด 4 ราย

มติที่ได้รับการรับรองโดยสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ จะไม่มีผลผูกพัน ซึ่งต่างจากมติที่ผ่านที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

กลุ่มชาติอาหรับได้หันพึ่งที่ประชุมสมัชชาใหญ่ ให้ลงมติประณามการตัดสินใจย้ายสถานทูตสหรัฐ ฯ จากเทลอาวีฟ ไปยังกรุงเยรูซาเล็ม เมื่อเดือนธันวาคม 2517 หลังจากที่สหรัฐ ฯ วีโต้มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ซึ่งในครั้งนั้นสมาชิกสภาความมั่นคง 14 ประเทศ สนับสนุนญัตติ และต่อมา ผู้แทนประเทศต่างๆ ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่ 128 เสียง จาก 193 เสียง ลงมติสนับสนุนในญัตติเดียวกัน

แหล่งข่าวด้านการทูตเปิดเผยว่า การเรียกประชุมด่วนครั้งนี้ ผลักดันโดยองค์การรัฐอิสลาม และสันนิบาตอาหรับ และมีหลายประเทศในยุโรป ได้พยายามยับยั้งปาเลสไตน์ และชาติอาหรับ จากการเรียกร้องให้โหวตในที่ประชุมสมัชชา หลังจากที่ญัตติถูกวีโต้โดยสหรัฐ ฯ เนื่องจากเกรงว่า จะไม่ได้รับเสียงสนับสนุนจากที่ประชุมสมัชชา ดังเช่นการโหวตเมื่อเดือนธันวาคม ที่ผ่านมา

แดนนี่ ดานอน ทูตอิสราเอลประจำสหประชาชาติ ออกมาประณามการเรียกประชุมครั้งนี้ และว่า แทนที่จะประณามกลุ่มก่อการร้ายฮามาส บางประเทศกลับพยายามหาทางสนองความพอใจให้การเมืองภายในประเทศของตัวเอง โดยการโยนให้สหประชาชาติลงโทษอิสราเอล

ไม่ชัดเจนว่า รูปแบบของการปกป้องชาวปาเลสไตน์ที่กลุ่มอาหรับเรียกร้องจะออกมาในลักษณะใด อาจจะเป็นการสงหน่วยสังเกตการณ์เข้าไปในพื้นที่ จนถึงการส่งกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติเข้าไป ซึ่งกลุ่มชาติอาหรับได้มุ่งที่จะเสนอเลขาธิการสหประชาชาติในเรื่องนี้ เพื่อขออาณัติในการดำเนินการต่อไป

ผู้ประท้วงชาวปาเสสไตน์อย่างน้อย 129 คน ได้เสียชีวิตไปโดยน้ำมือของทหารอิสราเอล นับตั้งแต่เกิดการประท้วงเรียกร้องสิทธิ์การกลับคืนสูแผ่นดินเกิด เมื่อ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยจำนวนผู้เสียชีวิตพุ่งขึ้นสูงสุดถึง 61 ราย ในวันที่สหรัฐ ฯ จัดพิธีเปิดสถานทูตสหรัฐ ฯ ในเยรูซาเล็ม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s