กรมการปกครองจัดสัมมนาเจ้าหน้าที่เบี๊ยะซะห์เตรียมความพร้อมปฏิบัติการฮัจย์

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 10.45 น.

ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติมามอบแนวทางในการปฏิบัติงาน และเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย (เบี๊ยะซะห์) ณ โรงแรมนูโวซีตี้ บางลำภู กทม. โดยเลขาธิการฯ ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานที่สำคัญๆ ดังนี้

1. ต้องมีแผนในการปฏิบัติงาน และแผนนั้นต้องมีความชัดเจน

2. ต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน และเป็นทีมไทยแลนด์

3. ต้องวางระบบการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจน และหลากหลายช่องทาง

4. ต้องคิดเสมอว่าฮุจยาจเป็นเสมือนบุคคลในครอบครัวที่ต้องให้ความดูแลอย่างใกล้ชิด

5. นำประสบการณ์ ปัญหา หรืออุปสรรคมาทบทวนและหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม

6. ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของซาอุดีอาระเบียโดยเคร่งครัด

7. ควรมีการจัดทำทำเนียบรายชื่อของเบี๊ยะซะห์ทั้ง 130 คน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร รวมถึงความสามารถพิเศษอื่นๆ

8. ควรมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเบี๊ยะซะห์

9. พยายามทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก ทำเรื่องเล็กให้หมดไป และอย่าทำเรื่องไม่เป็นเรื่องให้เป็นเรื่อง

หลังจากนั้นท่านได้กล่าวปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ผู้เข้าร่วมประร่วมรับประทานอาหาร และหน่วยแพทย์ไทยโดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ทำการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนให้คณะผู้เข้าร่วมประชุมฯ และเดินทางกลับภูมิลำเนาต่อไปเพื่อเตรียมตัวที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสดวกให้กับบรรดาฮุจย์ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ปี 61 (ฮ.ศ. 1439) ในต้นเดือนกรกฏาคม นี้ต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s